Les restriccions i nivells d’alerta de la Covid-19, segons el Ministeri de Sanitat

0
Rastrejadors del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Abril de 2020

Des de la setmana passada, justament uns dies abans de decretar-se el toc de queda, el Ministeri de Sanitat va establir unes restriccions segons el nivell d’alerta per la Covid-19. Aquestos indicadors es determinaran en cada població i territori que es podrà fer i quines limitacions establir. El Ministeri dirigit per Salvador Illa divideix els indicadors de risc en dos blocs i cinc nivells de gravetat: nova normalitat, baix, mitjà, alt i extrem.

Els blocs avaluen el nivell de transmissió i té en compte, entre altres, la incidència acumulada (IA) de contagis diagnosticats en catorze dies, en set, i en persones majors de 65 en catorze dies. La xifra obtinguda en cada indicador situa el territori en un nivell de gravetat:

 • Nova normalitat: positius per davall de 20.
 • Baix risc: entre 20 i 50.
 • Risc mitjà: entre 50 i 150 (50 i 100 per a IA en majors de 65 anys).
 • Risc alt: entre 150 i 250 (100 i 150 per a IA en majors de 65 anys).
 • Risc extrem: més de 250 (en el cas dels majors de 65 el límit es rebaixa a 150).

Nivells d’alerta i actuacions de resposta davant de la Covid-19

El resultat dels indicadors de la taula posicionarà cada territori en un nivell de risc que es correspon amb quatre nivells d’alerta. Cadascun té associat una sèrie de mesures, però decidir quines i quan aplicar-les correspondrà a les comunitats autònomes, que ho hauran de posar en coneixement del Ministeri de Sanitat.

Nivell d’alerta 1: baix. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell baix i la resta d’indicadors en nova normalitat.

 • Limitació de reunions a deu persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d’horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic.
 • Parcs i zones d’esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d’alcohol.

Nivell d’alerta 2: mitjà. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell mitjà i la resta d’indicadors en un nivell inferior.

 • Limitació de reunions a sis persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d’horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic i limitar l’aforament al 60%.
 • Parcs i zones d’esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d’alcohol.

Nivell d’alerta 3: alt. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell alt i el de la resta d’indicadors en un nivell inferior.

 • Limitació de reunions a sis persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d’horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic i limitar l’aforament al 30%.
 • Parcs i zones d’esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d’alcohol.

Nivell d’alerta 4: extrem. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell molt alt i la resta d’indicadors en un nivell inferior.

En aquest cas, el Ministeri de Sanitat estableix que s’apliquen totes les restriccions del nivell 3 i que, a més, s’adopten mesures excepcionals que es decidiran “després d’una avaluació específica de la situació”. Pot contemplar-se limitar, fins i tot, la mobilitat de les persones, així com tancaments.

Publicitat