Política de privadesa

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que tens davant teu explica què, com i per què utilitze la teua informació quan visites aquesta web o contractes algun dels meus serveis. La teua privadesa és molt important per a mi, i mai faré un ús indegut de la informació personal que em confies. Et convide a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teues dades personals en aquesta web.

Advertiment menor d’edat

Els majors de tretze anys podran registrar-se en TVDigitalOntinyent.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si eres menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

La teua privadesa i els teus drets es respecten en aquesta web

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

S’hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per açò vull compartir els meus principis respecte a la teua privadesa:

 • Mai sol·licitem informació personal llevat que realment siga necessària per a prestar-te els serveis que em requerisques.
 • Mai compartim informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compte amb la teua autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teues dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decidisquen emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recapten dades de caràcter personal.

TVDigitalOntinyent.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teues dades personals

Identitat del Responsable: Jordi Casanova Blanquer
Nom comercial: TVdigitalOntinyent.com
NIF/CIF: 48600202Y
Adreça: Avda Almaig, 58-11, Ontinyent
Correu electrònic: jordi@jordicasanova.es
Activitat: Mitjà de comunicació, gestió publicitària, producció audiovisual

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que m’envies a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades els meus usuaris implemente totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establides en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teua informació personal

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Solament anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals ens requerisc. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teues dades seran tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com s’obtenen dades personals en aquesta web

Les dades personals que tracte en TVDigitalOntinyent procedeixen de:

 • Formulari de contactes
 • Formulari de subscripció
 • Comentari en el blog
 • Formulari de venda

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TV digital Ontinyent estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seua rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per a les finalitats que van ser arreplegats.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament es conservarán per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades TVdigitalOntinyent. deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seues dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte les teues dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable TVDigitalOntinyent. Aqueixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teua adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per TVDigitalOntinyent.com , només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa.

En TVdigitalOntinyent existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte: Sol·licite les següents dades personals: nom, email, telèfon, assumpte, missatge. Per a respondre als requeriments dels usuaris de TVDigitalOntinyent.com . Per exemple, podem utilitzar aqueixes dades per a respondre a la teua sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puga tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seues dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puga tenir i que no estiguen subjectes a les condicions de contractació. T’informe que les dades que em facilites estaran situats en els servidors de Quadux Tecnologies, S.L, proveïdor de hosting de TVDigitalOntinyent dins de la UE.
 2. Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licite les següents dades personals: nom, email per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per ActiveCampaign, Inc. En utilitzar els serveis d’aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, has de saber que ActiveCampaign, Inc (ActiveCampaign) té els seus servidors allotjats fora de la UE a EUA en aquesta en privacy shield: “està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible ací, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades”. En realitzar una subscripció, acceptes i consents que les teues dades siguen emmagatzemades per aquesta plataforma, amb seu a Estats Units a fi de gestionar l’enviament dels butlletins corresponents.
 3. Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del blog TVDigitalOntinyent.com es requereix que l’usuari es done d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licite les següents dades personals: nom, email, missatge i la web però no és un camp obligatori. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitge i donar resposta sobre els anteriors. T’informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors d’en els en els servidors de Quadux Tecnologies S.L.. proveïdor de hosting de TVDigitalOntinyent.com dins de la UE.

Finalitats per la qual tractem les teues dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Açò pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que arreplega.

Per a recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També s’arrepleguen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detalle en la política de cookies.

Per a gestionar les xarxes socials. TVDigitalOntinyent pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de TVDigitalOntinyent es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de TVDigitalOntinyent.com. Tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de TVDigitalOntinyent.com . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord a l’establit en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Jordi Casanova Blanquer. (TVDigitalOntinyent) amb domicili en Avda Almaig, 58-4-11 d’Ontinyent, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

TVDigitalOntinyent, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguen identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant açò, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aqueixos casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicione l’execució del contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la Política de Contractació.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic.
 • Nom de l’empresa i el teu càrrec en la mateixa.
 • No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservaré les teues dades?

Les dades personals es conservaran seguint el següent criteri:

Fins que no se sol·licite la seua supressió per l’interessat

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?
Moltes eines que utilitze per a gestionar les teues dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, TVDigitalOntinyent.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privadesa.

Les dades es comunicaran a les següents empreses per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seua activitat, TVDigitalOntinyent.com , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privadesa.

 • Hosting: Quadux Tecnologies S.L, amb domicili en C/ Lloc Nou de San Jeroni, 27 – 46702 Gandia
 • Més informació en https://www.quadux.net/ Quadux Tecnologies S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Jordi Casanova Blanquer.
 • Assessoria/Gestoria: AF Advocats, amb domicili en Avda Diputació, 21 d’Ontinyent. Af Advocats tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’Assessorament comptable i fiscal a Jordi Casanova Blanquer.
 • Plataforma web: WordPress.org amb desenvolupament del tema realitzat per The Fox. Més informació en http://thefoxwp.wpengine.com/. The Fox tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Fresh Mentoring, S.L.O.
 • Email màrqueting: FeedBurner, Inc, 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, Estats Units.Més informació en https://www.activecampaign.com/ ActiveCampaign, Inc, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis gestió d’email màrqueting a Fresh Mentoring, S.L.O i està adherida a Privacy Shield.
 • Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a TVDigitalOntinyent.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de TVDigitalOntinyent.com (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
 • Navegació

En navegar per TVDigitalOntinyent.com es poden arreplegar dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els com a servei d’anàlisi de tercers: a Google Analytics .

Utilitze aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

TVDigitalOntinyent.com es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que utilitze), de conformitat amb l’establit en la normativa vigent de protecció de dades.

TVDigitalOntinyent.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes a TVDigitalOntinyent.com exonerant a Jordi Casanova Blanquer. (TVDigitalOntinyent.com) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Jordi Casanova Blanquer. (TVDigitalOntinyent) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa

Canvis en la política de privadesa
Fresh Mentoring, S.L.O. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Correu-vos comercials
D’acord amb la LSSICE, TVDigitalOntinyent.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis habidos en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, TVDigitalOntinyent.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets
Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la forma en què s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hages proporcionat, pots contactar-me per correu postal o correu electrònic a:

jordi@jordicasanova.es