La Pobla del Duc incrementa el seu patrimoni històric municipal amb la donació de “La Casa dels Ferrer”

0

El patrimoni Municipal de la Pobla del Duc s’ha incrementat per primera vegada amb la donació de l’immoble situat al carrer Nou núm. 5, la coneguda “Casa dels Ferrer”, un immoble d’interés històric i cultural pertanyent a la família De Jorge Albalat. La donació s’ha formalitzat aquest dimecres amb la signatura de l’escriptura entre l’alcalde de la localitat, Vicent Gomar Moscardó, i els fills de la propietària, Amparo Albalat Bataller.

Quant, entre 1273 i 1275, Jaume I va fundar Francavila de Rugat, l’actual La Pobla del Duc, la consolidació del poble no va ser efectiva fins a la repoblació que va emprendre el Rei Alfons el Magnànim entre  1422 i 1426, moment en què apareixen els primers homes del llinatge dels Ferrer a la població.

Fruit de la gestió de l’equip de govern, aquest immoble que està datat al segle XV i on pernoctà Sant Vicent Ferrer quan predicava per la zona, passa a formar part del patrimoni local. L’habitació que va servir per al descans de Sant Vicent Ferrer va ser convertida posteriorment en Capella. A més, l’habitatge conserva un interessant celler en el soterrani  i la seua façana principal amb prou feines ha sofert canvis. 

El fet que aquests béns de caràcter privat passen ara a les mans de l’Ajuntament els converteix en una font d’informació històrica i, a més, els fa accessibles al conjunt de la ciutadania. Vicent Gomar, destacava que “cal agrair a la família De Jorge Albalat la donació d’aquest immoble, que ens ajuda a reconstruir i posseir un relat de la història real de la nostra població. Amb aportacions com aquestes enriquim un patrimoni de tots els veïns de la Pobla del Duc, al mateix temps que fem valdre el nostre patrimoni i aquells noms i cognoms que formen part de la nostra història” incidia l’alcalde.

En virtut del contracte signat aquest dimecres, l’Ajuntament es compromet a atendre la voluntat de la Sra. Amparo Albalat Bataller, per l’afecte que ha tingut a la Pobla del Duc de condicionar aquest immoble i vincular-ho al domini públic municipal, sense que pugua ser objecte d’alienació en cap cas.