Els Socialistes de la Vall d’Albaida mostren la seua satisfacció per la reobertura progressiva dels Centres d’Atenció Primària

0

La Conselleria de Sanitat, ha manifestat que ja s’ha iniciat el camí per a la recuperació dels serveis, així com el reinici de l’activitat en els centres d’especialitats i la reobertura dels centres d’atenció primària que van tancar durant l’epidèmia.

En el seu desenvolupament de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’han arreplegat distintes mesures dirigides a reforçar el Sistema de Salut en tot el territori. També, s’han adoptat mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia.

Les mesures desenvolupades per la Conselleria han anat dirigides a contenir la progressió de la malaltia i enfortir el sistema sanitari públic, assegurar en tot moment i en tot el territori el funcionament adequat dels serveis sanitaris, garantint l’existència de professionals suficients per a atendre totes les persones afectades mitjançant l’atenció sanitària integral a la població.

Fede Vidal, secretari comarcal d’acció política i polítiques municipals, ha manifestat que : “Reconéixer la tasca desenvolupada per professionals de la salut, voluntariat, teixit empresarial, funcionaris de les institucions i totes les persones que han lluitat cara a cara contra el cornonavirus és més que necessari i de justícia. Ells han sigut i són els artífexs de la contenció dels efectes d’aquesta pandèmia, i que, lògicament, seran els artífexs de la recuperació de les activitats assistencials, en busca de la normalitat en les nostres Institucions.”

Vidal ha manifestat que “Valorem molt positivament l’adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat i directament gestionades pels seus Departaments de Salut, per les Gerències dels mateix, en la nostra comarca pels de Xativa-Ontinyent i el de Gandia, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19.”

D’altra banda, els Socialistes de la Vall d’Albaida, considerem que, una vegada la incidència de la pandèmia es va ralentint, és moment d’adoptar decisions necessàries per a la recuperació de l’activitat assistencial que haja pogut quedar relegada per la urgència derivada de la crisi sanitària que s’està vivint, i per a assegurar l’estabilitat de l’organització dels Departaments de Salut davant d’un possible rebrot de la pandèmia, amb el manteniment i, si fóra necessari, amb l’enfortiment dels recursos, sense precedents de reforç.

“Així doncs, és moment d’adoptar altres mesures, de previsió de les necessitats futures de recursos humans davant els escenaris que es puguen produir, seguint així les distintes recomanacions rebudes tant per part del Ministeri competent en matèria de sanitat, com de l’Organització Mundial de la Salut i la resta d’organismes.”, ha conclòs Fede Vidal.

PIACs.- En este sentit, es demostra que per a la Conselleria de Sanitat d’esta Generalitat l’atenció primària de proximitat es un pilar bàsic, bona prova ja ho són les ajudes que des de la Conselleria de Sanitat venen convocant-se per al desenvolupament de les actuacions d’intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària en atenció primària en municipis de la Comunitat Valenciana. És el cas del Consultori Auxiliar “Ramón Garcia-Noblejas” d’Alfarrasí que ha hagut d’acollir als usuaris de poblacions veïnes i ha sigut possible i amb les màximes garanties gràcies a estes accions dutes a terme per la Conselleria.

Publicitat