El consum d’alcohol i les apostes online centren el número 39 de Fem Llar, el butlletí familiar d’educació per a la salut de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat. Com explica la tècnica de l’UPCCA, Loreto Belda, «tots som conscients de com d’integrat es troba l’alcohol en la nostra societat, però això no ens ha d’impedir veure i ser crítics amb algunes actituds». I és que l’edat mitjana d’inici, segons dades de l’UPCCA, és als 13 anys amb l’objectiu de desinhibir-se i un patró de consum és esporàdic, però amb quantiats desorbitades. Tot això comporta perills a curt termini com ara accidents, baralles o relacions no planificades, a més de ser un mitjà de generalització del consum i d’adquisició de funcionalitat. Per això, Belda advertix que «En l’alcohol no existix un consum responsable quan es tracta de menors».

Pel que fa a l’altre gran tema de nou número de Fem Llar, les apostes online, s’han convertit en la segona causa de tractament per addició al joc i un 20% dels menors hi participa. Alfons Soler, tècnic de l’UPCCA, alerta que «els problemes no són sols econòmiques, sinó també de relacions, laborals, escolars o psicològics, amb quadres d’ansietat i depressió». Per això, la UPCCA apunta una sèrie de símptomes sobre l’addicició com ara quan s’amaga el fet d’apostar, el nerviosisme del jugador quan no ho pot fer o jugar-se els diners que no es tenen.

El butlletí es pot trobar en tots els centres d’infantil, primària i secundària de la Vall d’Albaida amb xiquets escolaritzats d’entre 3 i 16 anys, com també en alguns ajuntaments i centres de salut. Amb una tirada de 12.7000 exemplars i 16 anys d’antiguitat -el primer número és de gener de 2001- les tres primeres pàgines es dediquen a l’educació familiar i l’ultima d’alguna addicció, tant a substàncies com al mòbil, el joc, els videojocs, etc.

Font: Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida