La Campanya “Informació sobre l’Ozó Troposfèric” que promou l’àrea d’Aire Net d’Ecologistes en Acció, pretén donar a conèixer aquest complex i desconegut contaminant atmosfèric que presenta en l’Estat espanyol una major extensió i afecció sobre la població i la vegetació.

Ecologistes en acció ha escollit deu ciutats de la Comunitat Valenciana on s’han superat els valors establits d’ozó troposfèric, entre les quals es troba Ontinyent, per a dur a terme aquesta campanya itinerant, que va acompanyada per una exposició de 12 panells on es troba tota la informació rellevant i consells tant per a la salut personal com per a protegir la vegetació.

En el cas d’Ontinyent, l’exposició se situarà a l’IES Pou Clar, on s’oferiran xarrades per als alumnes de l’institut i una xarrada per a la ciutadania, el dia 22 de Maig a les 18:00 hores de la vesprada. Pel que fa a l’exposició, es podrà visitar fins al divendres 19 de Maig en l’hall de l’institut, de 15 a 21 hores.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 37 milions d’espanyols han respirat aire contaminat per Ozó troposfèric durant 2016, es a dir 4 de cada 5 persones. L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) destaca a Itàlia i Espanya com els dos països europeus amb majors danys sobre la vegetació, afectant en el cas d’Espanya al 60% de la superfície conreada.

L’ozó troposfèric es forma per la suma d’emissions antropogèniques i una forta radiació solar, sent transportat llargues distàncies per les brises litorals, i romanent durant més temps amb efectes més nocius.
Les fonts principals són la indústria i el tràfic, que emeten grans quantitats d’òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV’s).

La normativa europea estableix el valor objectiu en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l’any, com a mitjana de 3 anys consecutius. En el període 2014-2016, en l’estació de control de la contaminació d’Ontinyent es va registrar una mitjana de 60 superacions anuals, i segons l’OMS, que rebaixa el límit del valor objectiu a 100 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, van haver-hi 147 dies superant aquest límit.

Font: Ecologistes en Acció