Les façanes de dos cases municipals i una part del carrer de Sant Joan en el barri medieval van ser les intervencions realitzades en el taller d’ocupació que l’Ajuntament de Bocairent va acollir durant els darrers sis mesos. El projecte va formar setze alumnes en les especialitats de pavimentació i de revestiments per tal de “facilitar la seua inserció laboral en el món de la construcció mitjançant un aprenentatge teòric i pràctic”, segons l’alcalde Josep-Vicent Ferre, qui també destaca “el bon resultat de les actuacions dutes a terme pel que devem d’agrair la implicació tant del personal docent com dels aprenents”.

En total, la inversió supera els 160.000 euros entre els sous del director, dels dos monitors i de l’administrativa, el salari de l’alumnat i els prop de 30.000 euros destinats a materials per a l’execució de les actuacions materialitzades. D’aquesta xifra, la Generalitat Valenciana a través del SERVEF va aportar pràcticament el 90% (146.519,04 euros) mentre que la resta va estar a càrrec del pressupost municipal.

La reparació de la bocateula dels habitatges municipals situats en els números 2 i 4 del carrer de la Mare de Déu d’Agost i la instal·lació d’un nou canaló i amb les seues baixants van ser les accions realitzades en la volada d’ambdues cases. A més, l’eliminació d’elements impropis (bàsicament reixats i tancaments) de la façana, la restauració dels arcs fets amb carreus i l’emprimació d’una capa a base de morter de calç van ser altres de les actuacions materialitzades junt a la restauració de la font adossada a un dels murs. Igualment, la millora dels voltants d’una tercera edificació en el carrer de Sant Joan també va estar executada per l’equip de revestiments.

Per la seua banda, l’alumnat de pavimentació va treballar sobre un tram de 60 metres del carrer de Sant Joan (en tros conegut com ‘Gorga’) mantenint en tot moment la fisonomia i les característiques pròpies del barri medieval. La instal·lació d’una nova canalització d’aigua potable amb les escomeses corresponents a les vivendes, la col·locació d’un empedrat totalment renovat, la neteja de la font existent en la zona o la supressió d’uns esglaons de formigó per apreciar la roca viva van constituir algunes de les accions efectuades durant el taller d’ocupació de Bocairent.