Tornar a endeutar l’Ajuntament d’Ontinyent sense consens?

0

Nico Calabuig i Serna
Regidor i portaveu de Compromís per Ontinyent

El passat novembre, tots els grups polítics municipals vam aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Ontinyent del 2021, fent un esforç de col·laboració i responsabilitat. Posteriorment, el govern local ha anat fent modificacions i canvis basats únicament en el seu criteri. Alguns els compartim, però altres ens fan dubtar.

Des de Compromís per Ontinyent considerem que hauria sigut més positiu per als interessos i necessitats de la ciutat continuar amb una dinàmica més participativa dels grups que formem la corporació municipal, perquè l’imprescindible canvi de model sobre el qual ens adverteix la pandèmia exigeix grans consensos duradors en el present i el futur. Però lamentablement, l’actitud de la majoria absoluta que ostenta el govern municipal s’ha allunyat de la que vam tindre totes i tots en novembre. El pressupost ha estat canviat ja en diverses ocasions sense consultar-nos prèviament als grups que li vam donar suport. Un fet decebedor per a qualsevol persona de paraula que acostume a complir els acords.

Això, unit a diversos fets que exposaré a continuació, ens genera inseguretat i desconfiança sobre la conveniència d’aprovar en estos moments una operació com la proposada pel govern municipal, que consisteix en augmentar el deute de l’Ajuntament en 3’5 milions d’euros. Per eixe motiu ens vam desmarcar en este punt del darrer Ple Municipal. Per això, i perquè els canvis realitzats unilateralment pel partit que governa l’Ajuntament en el pressupost municipal evidencien un problema. La Vall ens Uneix no té clar l’ordre de prioritats en relació amb les necessitats de la ciutat en matèria d’inversions urbanístiques.

En els últims mesos estem assistint a canvis en diverses obres previstes al Pla d’Inversions, que s’han promés i anunciat, però després s’han substituït o descartat de manera poc seriosa. Nosaltres som favorables a les inversions, i ho hem deixat clar sempre. De fet, també n’hem proposat algunes que considerem més prioritàries i urgents per tal d’aportar solucions a zones urbanes més degradades que altres obres anunciades. Però no ens sentim segurs ni ens genera confiança aprovar una operació d’endeutament de l’Ajuntament si no sabem en què acabarà, com i quan es materialitzarà.

Primer va ser el projecte de La Glorieta. Després, la Plaça de la Concepció. Ara, ens preguntem quin projecte dels anunciats serà el pròxim en postergar-se o anar al fons del calaix a la mínima discrepància o proposta de millora per part del veïnat i els grups polítics. Serà la necessària i esperada reurbanització del Carrer Sant Antoni? Sincerament, ens agradaria equivocar-nos, però no tenim la certesa que les partides econòmiques que ara figuren al Pla d’Inversions seguisquen pressupostades amb el pas dels mesos. Això sí, mentrestant llegirem nombrosos anuncis en titulars i vorem fotos, moltes fotos.

Per altra banda, entre la documentació relativa al passat Ple Municipal, vam poder llegir i conéixer un informe de l’Interventor municipal, màxim responsable funcionarial de la gestió econòmica de l’Ajuntament, en el qual s’assenyalen una sèrie de formes de gestionar que cal millorar des de la Regidoria d’Hisenda. Situacions com incompliments dels límits de contracte menor per quantia, contractes finalitzats sense estar realitzada una nova adjudicació, excés de l’ús dels crèdits extrajudicials, contractes menors repetitius, o defectes diversos en la gestió pressupostària, entre altres. Este informe ens preocupa molt, i des del primer moment que el vam llegir ens va provocar més inseguretat sobre la forma de procedir i gestionar del govern municipal en matèria d’hisenda, que necessita millorar en transparència.

Cal recordar que la bona gestió econòmica iniciada en la legislatura municipal 2011-2015 per l’equip de govern progressista amb Compromís liderant la Regidoria d’Hisenda, primerament amb Josep Francés i després amb Joan Gilabert, va permetre començar el camí cap a la reducció dràstica del deute de l’Ajuntament. Tan just és reconéixer això com afirmar que posteriorment s’ha continuat treballant en la línia encetada pels regidors valencianistes en eixe aspecte concret. Un fet que, unit a l’augment de les inversions de la Generalitat Valenciana a la nostra ciutat, ha permés sanejar les arques municipals i continuar millorant la qualitat de vida de la ciutadania d’Ontinyent. Però això no significa que ara haguem de tornar a caure en la imprudència d’endeutar-nos sense saber amb certesa a quines necessitats responen els projectes on volem destinar eixos diners. És més, abans d’aprovar un nou préstec que ens hipotecarà més amb els bancs, podrien haver-se estudiat altres vies de finançament públic com els recursos provinents dels pròxims fons Next Generation de la Unió Europea.

Tots eixos motius ens van obligar a desmarcar-nos de l’aprovació d’una operació financera que implica endeutar l’Ajuntament en 3’5 milions d’euros. Volem fer una crida d’atenció per la inestabilitat en les decisions relatives al pressupost d’inversions, la pèrdua del clima de consens i diàleg de fa uns mesos, i l’existència de diverses conductes a millorar en la gestió econòmica, assenyalades per la Intervenció municipal. Desitgem que les inversions necessàries per a Ontinyent vagen endavant, però fent les coses bé.

Per tant, la mateixa responsabilitat que ens va portar a aprovar el pressupost en novembre és la que ara ens fa assenyalar les formes de gestionar que les actuals regidories d’Hisenda i Urbanisme han de millorar. Reclamar-ho és el nostre deure com a grup de l’oposició. Per eixe motiu, lamentem que les crítiques constructives que realitzem pensant en millorar el benestar de la nostra ciutat hagen sigut contestades, una vegada més, amb desqualificacions que evidencien els vicis d’una majoria absoluta tan aclaparadora i posen de manifest la necessitat d’un nou impuls regenerador en l’Ajuntament d’Ontinyent.

En conclusió, dependrà del canvi d’actitud i de la predisposició de la majoria absoluta que ostenta el govern municipal que puguem recuperar la confiança dipositada el passat novembre, i així tornar a la senda del diàleg i la cooperació per aconseguir col·lectivament un Ontinyent cada dia millor per a la seua gent.