Agullent projecte actuacions de millora en el Camí d’Alcoi i el camí Fondo

0

L’Ajuntament d’Agullent, mitjançant el fons del Pla d’Inversions de Cooperació Municipal (PICM) que finança la Diputació de València, té previst intervindré en el Camí d’Alcoi i en el Camí Fondo, ambdós tocants al nucli urbà.

El camí Fondo, ubicat en la zona del cementeri d’Agullent, dóna accés a una zona agrària i de terrenys de cultiu. Els episodis de pluges torrencials succeïts al llarg del darrer any van afectar a diversos talussos d’aquesta via, i encara que no s’ha hagut de tallar el pas, cal realitzar-hi una actuació de consolidació i reparació per evitar nous esllavissaments. Aquesta intervenció de reparació està valorada en 11.637€.

L’altra actuació projectada i també presentada al PICM per a ser finançada per la Diputació és la repavimentació d’un tram del Camí Fondo. Aquest vial té el paviment molt desgastat a causa del pas dels vehicles agraris i amb l’actuació projectada es renovarà la superfície de la calçada. La intervenció té un pressupost de 13.081€.

L’alcalde d’Agullent, Pau Muñoz, ha explicat que tot i que el termini d’execució de les obres incloses al Pla d’Inversions de Cooperació Municipal s’estén al llarg de tot l’any que ve, una volta els projectes comptem amb el validat per la institució provincial, a nivell d’ajuntament es duran a terme els tràmits administratius pertinents perquè puguen executar-se el més prompte possible.

Publicitat