Agullent renovarà la climatització de la Llar de les persones jubilades

0

L’Ajuntament d’Agullent té previst renovar l’equipament d’aire condicionat del bar i la sala d’activitats de laLlar de les Persones Jubilades d’Agullent. L’actuació, valorada en 38.114€, ha estat presentada per part de la corporació al Pla d’Inversions de Cooperació Municipal (PICM)que finança la Diputació de València, de manera que si el projecte és validat per la institució provincial, aquesta n’assumirà els costos.

A més de la renovació del sistema de climatització d’aquest edifici municipal, el projecte presentat a la Diputació també inclou la renovació de la il·luminació, que passarà a ser de tipus led, és a dir de baix consum.Segons ha explicat Tere Terol, regidora de Salut i Persones Majors, “els actualsequips d’aire condicionat estan envellits ino tenen capacitat suficient per a l’adequació de la temperatura interior del local, ni al’hivern nia l’estiu”,comenta. “Per això aprofitant el Pla d’Inversions de Cooperació Municipal (PICM), que ens permet actuar sense revertir els costos a les arques municipals, s’actuarà en l’edifici per a millorar la seua eficiència energètica, tant pel que respectaalsistema del’aire condicionat, com pel que fa a tot el sistema d’il·luminació, doncs es substituirà l’actual il·luminació pel sistema led”.L’alcalde d’Agullent, Pau Muñoz, ha explicat que les actuacions previstes a la Llar de les Persones Jubilades contribuiran Ajuntament de la Vila d’AgullentPl.Major, 1 –Tels. 290 70 80 –96 290 77 92 –Fax 96 290 75 66 46890 AGULLENTNota de Premsa -Nota de Premsa -Nota de Premsa30/07/2020

a la millora energètica de l’edifici, és a dir, a reduir el consum energètic d’aquest equipament públic,i per tant a estalviar en la facturamunicipal. L’actuació ha estat presentada al Pla d’Inversions de Cooperació Municipal (PICM) 2020-2021, i per tant encara està en tramitació, si bé des de l’alcaldia es calcula que les millores a la Llar de les Persones Jubilades poden estar executades alllarg del primer trimestre de l’any vinent