Compromís per ontinyent s’oposa a les retallades de les entitats locals

0

Josep Francés qualifica la proposta del Ministeri d’Hisenda “un atemptat contra l’autonomia local que posa en perill la comarcalització del País Valencià”

El Portaveu del Grup Municipal de COMPROMÍS a l’Ajuntament d’Ontinyent, Josep Francés, ha presentat una moció al plenari a la qual la seua formació insta a l’Ajuntament d’Ontinyent a oposar-se a la proposta plantejada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de modificació de l’articulat de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

Tal com exposa Josep Francés, esta proposta de modificació de la llei de bases elimina competències, sobretot als municipis menors de 20.000 habitants, i estableix unes noves regles del joc, “que suposen, al nostre parer, un atemptat contra l’autonomia local i enceta un procés de recentralització en consagrar les diputacions, les qual assumirien la gestió de determinats serveis que a hores d’ara presten els municipis”. Al mateix temps, adverteix, pot suposar la fi de les mancomunitats “i amb elles, probablement, la comarcalització del País Valencià ja que la seua existència dependrà de la voluntat de les diputacions”, adverteix.

COMPROMÍS proposa també a la moció que l’Ajuntament d’Ontinyent manifeste la seua aposta per una gestió més propera a la ciutadania, més transparent i més eficaç, on els municipis i, sobretot, les comarques juguen el paper que els pertoca en la racionalització de la implantació dels serveis o de determinades infrastructures, reclamant un nou sistema de finançament local que assegure als ajuntaments i les mancomunitats els recursos suficients per prestar els seus serveis.

Josep Francés destaca que des del Grup Municipal COMPROMIS per Ontinyent “compartim la idea de la necessitat de racionalitzar la gestió municipal. Però entenem que el camí és, contràriament, el d’una major incidència en els principis de proximitat i subsidiarietat, consagrats en la Constitució i en la Carta Europea d’Autonomia Local”. Per al portaveu, cas d’aprovar-se la modificació proposada, es produirà, d’una banda, una rebaixa en la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’eliminació de molts serveis que ara es presten i la pèrdua de qualitat en els que es continuaran prestant; i, d’una altra una claríssima involució democràtica, “ja que la ciutadania no podrà avaluar, amb el seu vot els nous responsables de la gestió”. Fins ara són ajuntaments, als qui es vota directament, però amb aquest canvi seran les diputacions, als responsables de les quals qui trien els partits. “En COMPROMÍS estem amb les persones, amb la gent del carrer i pensem que ha de ser la ciutadania la que tinga  esta capacitat decisòria, per això s’oposem rotundament a la proposta del Ministeri”, concloïa Josep Francés.