Obres Públiques estudia la construcció d’itineraris de gran longitud segregats de les carreteres per a millorar la seguretat vial dels ciclistes

0

El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha anunciat la construcció d’itineraris de gran longitud segregats de les carreteres per a millorar la seguretat vial dels ciclistes i ha avançat,entre altres temes, que la Conselleria està ultimant el document que arreplega les recomanacions per a la millora de la seguretat vial dels ciclistes en les carreteres de la Comunitat.

Aquestes actuacions les ha presentat Domingo en la segona reunió del comitè tècnic per al seguiment del ‘Llibre Blanco’ sobre protecció de les persones usuàries de la bicicleta a la Comunitat que estableix les actuacions a desenvolupar pels organismes del comitè a curt, mitjà i llarg termini.

Segons ha informat Domingo, durant la trobada interdepartamental s’ha revisat l’estat de les actuacions contemplades en el full de ruta del ‘Llibre Blanco’ i s’han formulat noves propostes, entre les quals ha esmentat “la redacció d’una guia de recomanacions per a la circulació de ciclistes per carretera, establint una estratègia per a formació i conscienciació orientada a la protecció de ciclistes en el nostre viari”.

En la reunió, presidida pel director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, han assistit, com a membres del comitè, els directors generals de les diferents conselleries implicades, tals com la de direcció general de Política Educativa, de Salut Pública, d’Indústria i Energia, de l’IVAJ. Gva Jove, de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, així com la direcció general de Treball i Binestar Social.

També han sigut convidats representants de la DGT, de les diputacions provincials, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de les associacions i federacions de ciclistes de la Comunitat.

Publicitat