Ontinyent presenta noves al·legacions contra el consorci de residus

0

Ontinyent continua la seua lluita contra l’aplicació de l’ordenança fiscal del Consorci de Residus (COR) que des del govern ontinyentí es destaca que “no s’ajusta a la legalitat vigent” i que suposaria als veïns un augment dels costos per la prestació del mateix servei de recollida i tractament del fem que se’ls venia prestant fins ara. Així, al plenari d’ahir dijous s’aprovava la presentació de noves al·legacions a l’ordenança, una acció que s’afegeix a la tramitació que està fent-se de 4 procediments judicials davant el TSJ “per evitar que es cobre als veïns qualsevol taxa per part d’un consorci del que la ciutat no forma part”.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha demanat a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida (com administració a qui l’Ajuntament ha encomanat la gestió del servei i el Pla de Minimització de Residus de la Vall d’Albaida), i al Consorci de Residus (qui té la competència en matèria de valorització i eliminació de residus), que notifiquen a l’ajuntament la tarifa que li correspon per tona generada i, en conseqüència, liquiden al consistori en funció de les tones efectivament generades. A ta l’efecte, com s’explicava ahir a la presentació del projecte de pressupostos de 2015, es va a consignat 400.000 euros als comptes del proper any per tal d’evitar que aquest pagament es gire als veïns, com pretén el COR amb el beneplàcit del Govern Valencià.

Segons consta a l’informe del departament de medi ambient municipal adjunt a la proposta aprovada ahir, la llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana I l’ordre de 29 d’octubre de 2004 per la qual s’aprovava el Pla Zonal de Residus de les zones X, XI I XII constaten “que el consorci únicament pot establir una taxa per la prestació del servei de valorització i eliminació de residus als municipis membres del consorci, (no sobre transport ni transferència) I respecte dels no consorciats, com és Ontinyent, no pot establir cap taxa”.

Des del Govern d’Ontinyent es destaca que el que l’ordenança del COR i la taxa que es pretén establir per a la prestació de serveis de transferència, transport, valorització i eliminació de residus ““no s’ajusta a la legislació vigent ni en matèries de règim local, ni tributàries ni de gestió de residus, i en cap cas es pot pretendre cobrar als ciutadans d’Ontinyent qualsevol taxa per part d’un Consorci del qual el seu Ajuntament no forma part”.

Tal com afegeixen “una perfecta mostra de l’encariment que suposa la gestió del Consorci respecte al Pla de Minimització és el cost del servei que ens fa l’Ecoparc, que tal com està ara ens costa 116.139 euros a l’any per un servei que amb el COR ens costaria 215.727. Per això anem a seguir lluitant amb tot i fins al final per defensar els interessos dels nostres veïns i veïnes contra aquest desgavell”, conclouen.

Publicitat