L’alcalde explica a les ames de casa uns comptes municipals que aposten per la regeneració democràtica, la gestió eficient, les polítiques socials i la promoció econòmica.

L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, s’ha reunit amb l’Associació d’Ames de Casa Tyrius de la ciutat per tal d’explicar les recentment aprovades ordenances municipals i del projecte de pressupost per a 2016. Uns comptes municipals que, exposava, “aprofundeixen en els pilars bàsics de la gestió del Govern d’Ontinyent, perquè aposten per la regeneració democràtica, la gestió eficient, les polítiques socials i la promoció económica”, assenyalava.

Quant a la regeneració democràtica, el primer edil destacava que “majoria absoluta no és igual a veritat absoluta. Volem escoltar, i per això donem més temps que mai per estudiar les ordenances i el pressupost. Al pressupost hem acceptat propostes de partits polítics i associacions, i les ordenances són les primeres en molt de temps sense cap vot en contra”, recordava.

De la gestió eficient, apuntava que aquesta “és el que ens ha permès baixar l’IBI un 10%, continuar reduint el deute, mantenir congelats els impostos i controlar la despesa en personal”. El Govern d’Ontinyent, a més, “aposta per les persones al pressupost i les ordenances, amb mesures com el Compte Tributari Local, les ajudes del programa Xarxa Llibres, les bonificacions a famílies especials, i l’aposta augmenta les partides per les ponències d’educació, esports i cultura, o les subvencions a les associacions entre un 20 i un 100%”.

Pel que fa a la promoció econòmica, l’alcalde incidia en la profunda modificació de l’ordenança de l’IBI, que registrarà una baixada generalizada del 10% i noves bonificacions per afavorir a col·lectius desprotegits, i en la continuïtat a mesures com les bonificacions a l’IAE, les llicències d’obertura o les llicències d’obres. El primer edil exposava també altres detalls del pressupost com l’augment de 1’8 a 4 milions de la partida d’inversions, l’augment de 110.000 a 140.000 de la partida global del CES, o la dotació amb 85.000 euros per a establir un Pla Estratègic i un Pla de Mobilitat que poden obrir les portes a l’obtenció d’ajudes europees.
El pressupost, que ha estat remès al CES, al Consell Veïnal i al Consell de Ciutat, s’explicarà la propera setmana als diferents consells sectorials (Consell Veïnal 25 de novembre, Consell de Ciutat i Consell Econòmic i Social de 26 novembre), i està previst que s’aprove a la primera setmana de desembre per a què després dels preceptius tràmits estiga en vigor quan comence l’any.