Finalitzen les obres de millora del Parc de la Creu d’Agullent

0

Les obres de millora del Parc de la Creu, que han suposat la renovació de part del paviment i la millora del sistema de drenatge de les aigües pluvials, han finalitzat després de dos mesos de treballs. El cost de la millora ha estat de 13.500€ i ha contemplat la parc de la creu nou-1retirada de la superfície de grava existent  a part del parc, i la seua substitució per una capa asfàltica. Segons ha explicat el regidor de Parcs i Jardins, Eduard Pínter, “la graveta embossava les canonades i s’escampava per damunt del paviment de cautxú dels gronxadors, tot generant perillositat per als menuts”. Integrat al paviment del parc s’ha dibuixat un sambori.

L’actuació impulsada per l’Ajuntament d’Agullent també ha implicat la renovació del sistema de drenatge d’aigües pluvials. A partir d’ara, totes les escorrenties de la pluja  s’arrepleguen en els nous conductes que s’han instal·lat, i des d’ells es condueix l’aigua directament al clavegueram públic. Abans de les obres, en canvi, les pendents d’evacuació feien que part de les aigües pluvials anaren a parar a la vorera dels habitatges adossats que hi ha a la part inferior del parc, i això generava problemes en les cases i incomoditats als vianants que passaven per  la vorera.

Publicitat