Compromís per Ontinyent explica en detall la reubicació de la prefactura de Policia

0

Des de Compromís, entenen que l’immoble actual, no respon a les necessitats per a un edifici que ha d’albergar a la policia local

Es tracta d’una nau industrial que consta de planta baixa i pis alt, situada al polígon industrial, al carrer dels Telers. Té una mesura en planta baixa, una superfície útil de 724 m2 i mesura en primera planta, una superfície útil 747,50 m2

Per la seua ubicació i pel seu cost, aquest immoble des del primer minut entenem que no ha estat mai idoni per al servei, al contrari, ha estat una opció cara i poc funcional.

A més, els costos d’utilització del immoble, han estat molt elevats, molt per damunt d’allò raonable:

L’Arrendament del 2008 al 2011 a muntat: 138.291,2 euros

Arrendament 2012-2013:  11.950 euros

Inversions i millora edifici/mobiliari 200.000 euros

(Inversió reutilitzable +/- 50.000 euros)

 

TOTAL COST UTILITZACIÓ INMOBLE: 312.191,2 euros.

La opció de compra a data de 31/01/2014 era de 726.000 euros a pagar en 4 anualitats.  Tanmateix la indemnització de no exercir opció de compra: 196.020 euros. Això és, la diferència munta a 529.980 euros.

Per altra banda, cal considerar el que ens costarà la nova ubicació, això és, el cost estimat d’adequació del edifici de correus, que està calculat al voltant dels 120.000 euros. Estem parlant d’una diferència de 409.980 euros

Es a dir, el cost total de la utilització del immoble actual, més la indemnització sumava 508.211,2 euros.

No és el lloc idoni, traure la policia local al polígon ens ha ocasionat moltes despeses, disfuncions al servei i mala atenció al ciutadà. I tot amb un cost que no es podíem permetre.

Malgrat que el grup de COMPROMÍS ja apostava per rescindir el contracte al 2012, la manca d’espais municipals idonis per ubicar la prefectura, va motivar el nostre suport a la revisió del contracte, amb el compromís ferm de que buscaríem una alternativa abans del 31/12/2013, i així ha estat.

El tancament del CEFIRE al Setembre del 2012 i la negociació amb Correus permet donar un nou us a aquest edifici de propietat municipal.

Per altra banda, donada la possibilitat de comprar el edifici del polígon, on està situada la policia en la actualitat, el valor de compra de l’immoble amb el contracte de 2008 era de 998.710 euros que amb la revisió del mateix al 2012, el valor de compra del immoble  pasaba a costar 726.000 euros

En definitiva, el més important és que es recupera el servei al centre del poble, millorem l’atenció al ciudatà, deixem de pagar 529.980 euros, que son suficients per adequar l’edifici de correus (120.000 euros) i comprar una nau industrial de 1000 m2 si es dona el cas.