Les Proves d’Accés a les Universitat per a majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dies 5 i 12 de setembre

0

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció ha acordat que les Proves d’Accés a les Universitat per a majors de 25 i 45 anys, es realitzin els dies 5 i 12 de setembre.

Davant la dificultat de la realització d’aquestes proves, que estaven previstes per a 9 i 16 de maig, a causa de la situació excepcional actual motivada la crisi sanitària del *coronavirus, la Comissió ha decidit, tal com va informar la Conselleria d’Innovació el mes de març passat, modificar el calendari d’aquestes.

La Comissió també ha concretat que no s’obrirà un nou període de matrícula i que els alumnes matriculats que vulguin anul·lar la matrícula podran fer-ho dirigint-se a la Universitat corresponent i els serà retornat l’import pagat per la taxa.

A més, la preinscripció universitària per a aquests alumnes tindrà lloc en la convocatòria extraordinària del mes de setembre, amb les mateixes garanties per a l’alumnat previstes en la convocatòria ordinària de juliol.

Així mateix, i atès que la superació de la prova d’accés per a majors de 25 anys també capacita a l’alumnat per a accedir a cursar cicles formatius de grau superior de formació professional, la Conselleria d’Innovació ha informat que aquests alumnes i alumnes tenen garantida la participació en el procés de sol·licitud, la selecció, l’admissió i la matriculació per a cursar aquests cicles, en els mateixos percentatges previstos i amb les mateixes garanties previstes que en la convocatòria del mes de juliol.