Denuncien a Indústria la problemàtica de la ITV d’Ontinyent

0

El passat mes de febrer, COEVAL (Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida), ASTAC (Associació Empresarial de Tallers de Reparació de Vehicles de la Comunitat Valenciana), i l’ Associació de Tallers d’Automoció de la Vall d´Albaida, presentaren un escrit a la Direcció General d’Indústria informant referent als problemes detectats en les I.T.V. d’Ontinyent, Xàtiva, i Alzira.

Al document es va traslladar a l’administració pública les disfuncions que, a entendre d’aquestes associacions, presenten les ITV des de fa molt temps, amb la intenció que arribin les oportunes solucions que permeten millorar el servei. Concretament, entre altres problemes, destaca els grans i desproporcionats endarreriments en el servei, o el col·lapse en la obtenció de cita prèvia.

Destaquen les nefastes conseqüències econòmiques que per al sector empresarial que es deriven del deficient servei prestat, allunyant-se de la premissa d’eficiència i qualitat que tenen marcat les tres associacions com a objectius bàsics i genèrics a implementar en qualsevol àmbit i sector.

L’actuació de les tres associacions ha estat fruit de les prèvies converses que s’han mantingut entre elles amb la finalitat d’acostar postures i conjuminar esforços en foment i defensa no sols dels seus concrets associats, sinó de tot el sector empresarial, entenent a aquest com la base fonamental per a una societat i economia pròspera.

Les tres associacions agraeixen als responsables d’Indústria amb els quals es van reunir prèviament pel cordial acolliment i interès que van mostrar prestant el seu suport i col·laboració en el present assumpte, expressant-se per tots la seva voluntat de mantenir fluides línies de comunicació entre l’administració i el sector empresarial amb la finalitat de conjuminar i aconseguir millor els respectius objectius que es tenen marcats.