S’inicien les obres de protecció contra els despreniments en la CV-81 Bocairent – Ontinyent

0

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat les obres de protecció enfront de despreniments de blocs rocosos en la carretera CV-81, PK 6+700 i 12+000, en el barranc d’Ontinyent. El pressupost de totes aquestes actuacions ascendeix a 291.000 euros.

L’obres, que s’han iniciat, aquest dilluns, tenen una durada estimada de quatre mesos i s’han estudiat els desviaments de trànsit necessaris lloc que, per a l’execució de les obres, durant dues setmanes no contínues, el tram de la CV-81 entre Ontinyent i Bocairent haurà de romandre tallat.

Els desviaments estaran convenientment senyalitzats i per a la seva execució, la conselleria ha treballat en coordinació amb la direcció general de Trànsit, els Ajuntaments i la resta d’Administracions implicades.

El primer tall total de trànsit de la carretera es produirà del 16 al 20 de setembre de 2019. El segon està previst que duri també cinc dies, i es preveu que es realitzi dins de dos o tres mesos, en funció del desenvolupament de les obres. Al seu torn, durant els mesos d’execució de les obres, es produiran diferents afeccions al trànsit (zones amb trànsit de pas alternatiu) que seran convenientment senyalitzades.

A l’observés risc de caiguda de blocs i roques en aquest tram de la carretera que travessa el barranc d’Ontinyent, s’ha procedit a inspeccionar detalladament els talussos d’aquest tram detectadose les zones i focus dels
despreniments i mobilitzacions superficials del terreny que poguessin provocar problemes de seguretat a curt i mitjà termini.

Tenint en compte les característiques geològiques del massís rocós pel qual discorre la carretera en cada punt, el seu grau de meteorització, la disposició de les roques, etc, des de la conselleria s’ha decidit actuar en dos subtrams, i en cadascun d’ells s’han dissenyat tres tipus de solucions diferents i complementàries: les pantalles dinàmiques, les xarxes d’anells i les malles de triple torsió.

El departament que dirigeix el conseller Arcadi España executarà aquestes obres que suposen un pas més en el conjunt d’actuacions de conservació i manteniment de carreteres que està realitzant la Generalitat amb l’objectiu de garantir la seguretat viària en el viari i la seva correcta funcionalitat.

La carretera CV-81 forma part de la xarxa bàsica de carreteres autonòmiques, i constitueix un eix vertebrador de la comarca de la Vall d’Albaida. Així mateix, és la via de connexió entre nuclis de població molt importants de la zona. Té un volum de trànsit de 4.600 vehicles diaris, amb més d’un 9% de pesats. En el tram d’actuació, entre les poblacions d’Ontinyent i Bocairent, presenta característiques de carretera de muntanya.

Publicitat