L’ajuntament d’Albaida tanca l’exercici 2019 acomplint els objectius econòmics del pla de recuperació

0

L’Ajuntament d’Albaida ha aprovat la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, acomplint amb el camí de recuperació econòmica marcat pels Plans Econòmics, al mateix temps que s’ha generat un superàvit en l’estabilitat econòmica de més de 300.000 €, el que respon als límits determinats en la Regla de la Despesa; amb un volum de despesa no financera de 3.888.700,24 €, el que suposa un increment del 2,49% respecte a l’any 2018, inferior al màxim permés, del 2,7 %.

Amb aquests resultats Albaida avança en el camí de la recuperació econòmica traçat al Pla d’Ajustament de 2017, i comença el nou exercici amb una racionalització de la despesa que permetrà afrontar un ritme més ràpid d’amortització de l’endeutament amb els bancs. “Durant els últims dos anys, hem reduït el deute amb els nostres proveïdors, situant-nos en l’actualitat en període mitjà de pagament de 8,81 die, dins els límits legals. A més, els bons resultats dels anys anteriors han fet possible que s’haja afrontat el pagament de diverses sentències derivades de processos judicials iniciats amb anterioritat al 2011, així com el pagament de més de 675.000 € a proveïdors de la Societat Pública GESTIONA, per tal de poder abordar la seua liquidació, de forma programada, evitant-se així el possible col·lapse econòmic i mantenint un nivell de serveis públics acceptable, per part de l’Ajuntament, un treball de planificació econòmica acurat, que comença a donar els seus fruits”, explica l’Alcalde de la ciutat, Josep Albert.

A més, els resultats de l’ajuntament ofereixen un romanent de tresoreria d’1.842.974,12 €, el qual permetrà en un futur pròxim afrontar la liquidació definitiva de la societat pública, sense generar majors efectes negatius sobre la resta de l’administració municipal. En aquest sentit, la Regidora de Polítiques amb la Ciutadania, responsable de l’Àrea d’Hisenda, Bea Costa exposava que “aquests resultats, els quals ja preveiem, ens ofereix seguretat i garanties en el futur per poder afrontar de forma més intensa la reducció del deute amb els bancs, que encara se situa molt per damunt del límit legal del 110%, es preveu reduir-lo a un ritme de més de mig milió d’euros anuals, de forma que hem pogut aprovar un pressupost per a 2020 equilibrat que inclou els compromisos d’amortització, perquè abans de tancar la legislatura ens situem dins el límit legal que és el compromís que hem adquirit amb la ciutadania d’Albaida”.

Els indicadors obtinguts a la liquidació, confirmen les expectatives de l’Ajuntament, les quals justificaven l’adopció de mesures de reducció d’impostos per a 2020, sense que això suposés una reducció dels serveis prestats a la ciutadania. “Uns bons resultats que ens indiquen un equilibri econòmic i pressupostari, que ha permés fins i tot millorar els serveis que prestem, també gràcies a la millora del finançament que hem rebut de la Generalitat i de la Diputació de València per a desenvolupar programes, que es preveu s’incrementen en el nou exercici, en especial respecte a les mesures de suport als municipis per a la reducció de l’endeutament anunciades per la Generalitat, que encara ens faran avançar més ràpidament en la reducció del deute financer”, ha conclòs el primer edil.

Publicitat