Albaida inaugurarà aquest divendres el Centre de la Dona – Espai d’Igualtat

0

Després de la posada en marxa del Pla d’Igualtat d’Oportunitats i de la creació del Consell de Dones, la Regidoria de Benestar Social i Sanitat de l’Ajuntament d’Albaida donarà este divendres un nou impuls per la igualtat amb la inauguració del Centre de la Dona – Espai d’Igualtat.

Aquest centre, situat a la sala adjacent de l’Antic Llavador, està pensat per avançar i consolidar la plena incorporació de la dona a la vida social, superant tota discriminació i garantint tots els seus drets. D’aquesta manera el centre oferirà a totes les dones de la localitat, informació sobre els seus drets, així com els facilitarà orientació i assessorament en matèria jurídica, psicològica, laboral, empresarial, serveis socials, dinamització cultural, salut, oci i temps lliure.

El nou espai d’igualtat és possible gràcies a la quantitat de recursos dels que l’ajuntament ha pogut disposar i que han permés que el centre no suposara un volum de despesa que el consistori no poguera fer front. Aquest és el cas del mobiliari, el qual en gran part, el 75%, pertany a mobiliari que es trobava inutilitzat a les dependències de l’ajuntament. El mateix succeeix amb la treballadora social del centre qui ha sigut contractada gràcies a una subvenció de la Diputació de València.

La Regidora de Benestar i Sanitat, Mari Ángeles Salom, considera que el fet de que la ciutadania albaidina tinga un Centre de la Dona, suposa donar-li forma al treball per la igualtat de tracte i no discriminació, en totes les esferes de la vida, ja siga política, civil, laboral, econòmica, social i cultural, amb la finalitat d’aconseguir un poble més democràtic, just i solidari.

Font: Ajuntament d’Albaida

Publicitat