L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha concedit una ajuda de 645.000 euros a un projecte presentat per l’àrea d’Innovació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent per a la “gestió intel·ligent” dels residus produïts pels equips de protecció individual (EPI).

El projecte de recerca i desenvolupament té com a objecte principal el desenvolupament de noves tecnologies per a la valorització de plàstics i en concret els procedents dels EPIs hospitalaris, a través de processos de reciclatge termoquímic mitjançant una tècnica denominada hidrogasificación.

En la iniciativa participen dues empreses valencianes: BluePlasma Power amb seu a Castelló de la Plana i la tecnològica Global Tech Strategies amb seu a València que pertany al clúster empresarial Innovall de la Vall d’Albaida.

Així mateix, aquest projecte compta també amb la participació de dos instituts tecnològics; ITENE (Institut tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística)i AINIA (Institut tecnològic de l’Alimentació), tots dos amb seu a València.

En una primera fase es desenvoluparà un sistema intrahospitalari per a la gestió intel·ligent i descontaminació dels equips EPI que utilitza el personal sanitari. Per a això s’empraran contenidors específics, un sistema de marcat, identificació i recollida així com un procés de traçabilitat durant el seu transport, pesatge i processament.

Aquest sistema es recolza en una plataforma intel·ligent que permet la traçabilitat total dels residus al llarg de les diferents etapes de gestió dins de l’hospital. En aquesta etapa de tractament dins del recinte hospitalari es desenvoluparan també les tecnologies específiques de descontaminació d’aquest residu així com el seu transport a instal·lacions de valorització on es realitzarà un tractament termoquímic a través de processos de hidrogasificación.

Al final de tot aquest procés, s’obté d’aquests materials metanol, producte que pot ser utilitzat per a l’obtenció de plàstics a utilitzar de nou en aplicacions d’alt valor com a envasos plàstics o nous EPIs, tancant així el cercle de l’economia circular, que és un dels objectius d’aquest projecte que centra la seua atenció en la reducció de l’impacte mediambiental de l’ús d’aquests materials.

Després del període de desenvolupament descrit, aquest projecte serà provat en manera pilot en les instal·lacions de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, on ja es treballa a ultimar les necessitats per a ser centre pilot per a aquesta nova tecnologia per a la reutilització de materials.

La responsable d’Innovació i Investigació del Departament Xàtiva-Ontinyent, María José Mora, ha valorat positivament la concessió d’aquesta ajuda per part de AVI perquè “els resultats que preveu aquest projecte no sols tenen un impacte directe al llarg de tota la cadena de valor, des dels generadors d’aquest tipus de residu hospitalari, els gestors de residus, i els transformadors, sinó que permet que tots ells puguen treballar amb un material de major qualitat, lliure de contaminants, altament reutilitzable i valoritzable i, per tant, reduïsca els seus costos d’operació alhora que l’impacte que té el seu ús sobre el medi ambient, les emissions de GEI i el canvi climàtic, en definitiva”.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.