Principals activitats permeses en la fase 2 de la desescalada

0

Des d’avui dilluns 1 de juny tota la Comunitat Valenciana es troba en la fase 2 de la desescalada, i per tal d’esclarir els dubtes al respecte, ací vos deixem les principals novetats, tot i que dissabte passat ja publicarem una guia sobre les novetats de la fase 2 de la desescalada.

Mobilitat en la fase 2 de la desecalada

Es podrà circular per la província a la qual es pertanya a efectes del procés de desescalada i no es permetrà viatjar a altres províncies diferents de la de residència, llevat de les causes ja contemplades anteriorment: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de tornada al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga natura.

Activitat física/franges horàries

Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitat física no professional a l’aire lliure dins de la seua província i en qualsevol franja horària excepte de la compresa entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores, que roman reservada als majors de 70 anys.

INDICACIONS GENERALS

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat.
L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat d’un mínim de dos metres. Tots els locals i altres establiments, així com l’equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant distància. No obstant això, les persones que residisquen en la mateixa llar podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger) és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili. Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te i romandre en casa, crida al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

 • Es pot mantenir contacte social en grups reduïts de no més de 15 persones, excepte en el cas de persones que conviuen. Les persones que residisquen en un mateix domicili poden compartir un mateix vehicle privat.
 • Es permeten vetlatoris i soterrars amb un límit màxim de 15 persones en espais tancats, i de 25 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva per al comiat de la persona que ha traspassat. Es permet l’assistència a llocs de culte, sempre que no se supere un 50% del seu aforament.
 • Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se amb un aforament del 50% i sense superar les 100 persones en espais a l’aire lliure o les 50 persones en espais tancats.

COMERÇ AL DETALL

 • El comerç al detall i de prestació de serveis pot obrir reduint al 40% l’aforament als seus locals.
 • Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública han de limitar l’afluència a un terç dels punts de venda habituals o autoritzats.
 • Els parcs i centres comercials reobrin amb un aforament màxim en els establiments comercials del 40% i del 30% en les zones comunes.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • Poden reobrir els locals d’hostaleria i restauració sempre que no superen el 40% del seu aforament.
 • Les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració poden acollir reunions d’un màxim de 10 persones i limitant-se al 50% el nombre de taules
  permeses.
 • S’ha de procurar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del que siga possible, l’ús de diners en efectiu.
 • L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona.

ÚS DE PLATGES

 • Es permet anar a les platges en grups màxims de 15 persones, excepte persones que convisquen.
 • En les zones d’estança dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància d’un mínim de dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el terra limitant els espais.
 • Tots els objectes personals, com tovalloles, gandules i elements similars, hauran de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d’usuaris.
 • Es recomana que els eixos dels para-sols no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.
 • Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esplai, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.
 • Es podrà fer ús de les dutxes, lavabos i vestidors limitant l’ocupació a una persona.

ALTRES ACTIVITATS

 • Obrin amb limitacions d’aforament:
 • Biblioteques (amb un 1/3 d’aforament)
 • Sales d’exposicions, monuments i equipaments culturals (fins a 1/3 d’aforament)
 • Cines, teatres, auditoris i espais similars, amb butaques preassignades (fins a 1/3 d’aforament)
 • En tots ells es permet la prestació de serveis complementaris, com botiga, cafeteria o similars, i no es permet ni guarda-roba ni consigna.
 • Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura en grups limitats de 20 persones.
 • Els hotels i allotjaments turístics ja poden obrir utilitzant les zones comunes, però mantenint en aquestes 1/3 de l’aforament.
 • Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic de manera individual.

ACTIVITATS AMB CITA PRÈVIA

 • Les piscines recreatives, amb un aforament màxim del 30%, garantint la distància de seguretat i horaris per torns. No es podran utilitzar les dutxes de vestuaris ni fonts d’aigua.
 • Les instal·lacions esportives cobertes, que s’organitzaran per torns horaris iamb un límit de 30% d’aforament. Es podran utilitzar els vestidors.
 • Es podran visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.
 • Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negocis i conferències, sense superar els 50 assistents i mantenint la distància de seguretat.
 • Les residències, edificis, centres i instal·lacions poden reobrir per a personalcientífic, tècnic i investigador.