L’Alcalde d’Albaida mostra el seu malestar per la justificació de la Mancomunitat per l’interrupció del servei de recollida de fem

0
Foto de Jordi Casanova - TVdigitalOntinyent

L’alcalde de l’Ajuntament d’Albaida, Josep Albert, ha manifestat aquest matí el seu absolut rebuig a les justificacions que des de la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida s’han ofert respecte a la crisi que s’ha generat aquesta matinada amb l’empresa que gestiona el servei mancomunat de recollida de residus urbans i transport a la planta de transferència.

Segons el comunicat de la Mancomunitat, s’ha centrat la problemàtica en el deute històric que té l’Ajuntament d’Albaida amb la Mancomunitat, la qual cosa segons explica Albert “resulta absolutament sorprenent que aquesta siga la problemàtica actual, la gent ha de saber que l’Ajuntament d’Albaida tenia deutes pendents amb la Mancomunitat des de l’any 2005, i per això arribàrem a un acord pactat de finançar el deute en 2014, que suposava el pagament anual d’una quantitat de 60.000 €, que no hem deixat mai de pagar. En 2016, donada la millora econòmica d’Albaida revisàrem l’acord a petició de las Mancomunitat i acordàrem duplicar la quantitat a pagar anualment, i des de l’1 de gener es paguen 120.000 € anuals, en mensualitats iguals, que a més incorporen uns interessos del 3%, per a que la Mancomunitat poguera finançar si calia els seus deutes amb RECISA, sabent que el tipus de mercat està per baix de l’1,5%, la qual cosa suposava un marge significatius de maniobra”.

Des de l’1 de gener de 2017 Albaida paga puntualment aquest 12.000 €, així com les factures ordinàries del servei de recollida de fem, a menys de 30 dies de la seua entrada per registre; “ens comprometérem a més amb la Mancomunitat a pagar puntualment els serveis que des de l’1 de gener de 2017 es prestaren, cosa que estem fent escrupolosament, fins i tot abans d’altres proveïdors, precisament per la sensibilitat que tenim en la problemàtica. Aquell acord es va prendre per unanimitat, tant a l’Ajuntament d’Albaida com a la Mancomunitat, pel que ara no podem entendre que està passant, quan estem acomplint amb allò acordat, mentre que ens consta que altres no ho estan fent”, explica l’alcalde d’Albaida.

Albert només pot entendre la justificació emesa, “per una manca de previsió evident per part dels actuals gestors de la Mancomunitat, perquè si encara no fa 2 anys, l’acord econòmic al que arribàrem, a proposta de la mateixa entitat comarcal era suficient, ara no té cap sentit aquesta eixida de to. A més, l’Ajuntament d’Albaida podria estudiar una revisió de l’acord si s’haguera plantejat com una necessitat fonamental, dins les nostres possibilitats i sempre que també altres ajuntaments deutors abordaren solucions, la qual cosa mai se’ns ha indicat, i ara ens resulta certament indignant trobar-nos aquestes justificacions per la premsa”.

“Des d’Albaida pensem que el problema s’hi troba en la necessitat de resoldre els sobrecostos generats en el servei, per a la qual cosa s’hauria de buscar una eixida amb el suport de tots els ajuntaments membres, de forma unànime davant les administracions o entitats privades que calga, pensem sincerament que aquest argument fomenta l’enfrontament i la divisió, i en realitat ens debilita com a conjunt, i suposa un flac favor a la capacitat de negociació col·lectiva” argumentava l’alcalde. I concloïa: “és evident que no es tracta d’un problema d’impagament d’Albaida, quan la mateixa empresa presta el servei de neteja de vies públiques al nostre municipi i aquest matí continuava prestant el servei a Albaida sense cap interrupció”.