Els socialistes de la Vall d’Albaida destaquen l’esforç del conseller per una tornada a les aules segura

0
Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent

Fede Vidal, secretari comarcal d’acció política i polítiques municipals de la formació de la Vall d’Albaida, ha volgut descatar que “som l’única comunitat amb acords signats amb representants educatius: Un acord signat amb 4 dels 5 sindicats del professorat de la pública i un acord amb els 5 sindicats del professorat de la concertada i amb les tres patronals de la concertada. Tindrem un curs molt complex, en què haurem d’anar donant resposta a totes les situacions que es produïsquen en funció de l’evolució de la pandèmia. El diàleg permanent, la cerca del màxim consens possible, l’actuació coordinada de totes les administracions i el respecte a les decisions adoptades per les autoritats sanitàries són principis fonamentals de la nostra actuació. Les nostres aules són més segures que qualsevol altre espai de socialització. Les nostres aules són més segures que els parcs infantils. El Consell de Ximo Puig ha sigut exemple d’Administració que ha preparat i consensuat la tornada al “col•le” amb previsió i rigor.”

A la Vall d’Albaida estem parlant de que per la contractació extraordinària per COVID 19 de mestres i professors per a centres públics i privats de totes les tipologies (CEIP, IES, CEE, CRA,…) s’ha contractat 67,5 professionals, considerant que les dotacions de personal es fan en hores i les jornades no són sempre completes. En quant a la dotació extraòrdinaria per despeses de funcionament per COVID, aconsegueix els 347.723 € als centres educatius públics i als privats concertats de totes les tipologies. En quant a la dotació extraordinària per a l’organització d’activitats extraescolars, un import de 203.430 € que correspon a les quantitats màximes assignades a cada ajuntament per l’organització d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a alumnat de 3 a 18 anys per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre totes les xiquetes i xiquets que s’han vist afectats per la pandèmia. L’ímport pot variar en funció de les sol.licituds les despesses reals de les activitats realitzades per cada ajuntament.

Les dades i la gestió avalen a este Consell, amb més docents, baixen les ràtios, es mantenen els menjadors escolar, s’augmenten els recursos TIC, es reforça les extraescolars, i tot sempre, al costat de la comunitat educativa. “També lluitem contra la bretxa digital fomentant la compra de dispositius electrònics, perquè ningú es queda darrere” manifesta Vidal. Contemplant tots els àmbits també els centres privats concertats.

Cal descacar que per a la tornada a l’escola, el Consell ha treballat per la seguretat de la comunitat educativa, contemplant les millores formes d’acudir al centre educatiu, i respectat amb la comunitat educativa l’organització dels centres. Tot incloent també als grups de secundària, batxillerat i FP per a que s’organitzen de manera segura.

“Totes les famlies han d’estar tranquil.les i segures” manifesta Vidal. Conjuntament entre les Conselleries d’Educació i de Sanitat s’ha treballat de valent, i aquesta previst el Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del COVID 19 per a Centres Educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris, que contempla mesures d’actuació enfront de la COVID-19 per al curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris. Així com també està previst la Guia per a la Gestió de casos COVID19 en els centres educatius no universitaris de la comunitat valenciana durant el curs 2020-2021.

Per a Fede Vidal, l’important era previndre una educació presencial. “L’ensenyament en línia no podrà substituir mai l’ensenyament presencial, sobretot en alumnat d’Infantil, Primària i primers cursos d’ESO. Per això, només s’ha de fer ús de l’ensenyament a distància en casos de confinament d’aules o centres. Treballem amb l’objectiu de democratitzar l’educació ja que cada casa té les seues característiques, socials, econòmiques, digitals i culturals. Cal tindre en compte que els centres educatius també són un espai de socialització, una habilitat fonamental per al correcte desenvolupament de l’alumnat. En aquest sentit, tant la Generalitat com tota la comunitat educativa ha fet un gran esforç per a garantir la màxima presencialitat possible per a reduir la bretxa educativa i evitar així un augment de les desigualtats, ja que la modalitat a distància suposa un greuge per a aquelles famílies que no disposen dels recursos necessaris per a fer el seguiment del o la menor.”