La Conselleria aprova el conveni per crear el projecte Xaloc d’una oficina de vivenda

0

El Consell ha autoritzat els convenis entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’ ajuntament d’Ontinyent per desenvolupar un projecte d’innovació consistent en un cas pilot d’oficina per a la creació de la futura xarxa d’oficines d’habitatge XALOC, amb servei de finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana.

Dins del Pla Hàbitat 20-30 de la Vicepresidència Segona, es considera necessari revisar el model de governança en el territori valencià per a fomentar, des de l’Administració autonòmica, la conformació i reforç d’una xarxa de suport a les entitats locals.

En aquest context, es planteja la creació de la Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge (XALOC) com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana. Tot això per a facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona exigeix una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Per a aconseguir una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals.

La posada en marxa d’aquest conveni amb l’Ajuntament d’Ontinyent suposarà una inversió de 69.439 euros per part de la Vicepresidència Segona.

Publicitat