Hidrogràfica del Xùquer i ajuntament d’Ontinyent acorden l’adequació del barri de la Cantereria

0

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A. (CHJ), Manuel Alcalde, i l’alcalde de l’Ajuntament d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, signaran un protocol de col·laboració entre totes dues Administracions, l’objectiu de les quals és la confecció d’un projecte d’actuacions que pretén resoldre els importants i recurrents problemes d’inundació existents en el barri de la Canterería, situat en el marge esquerre del riu Clariano, i especialment en la zona baixa, catalogada com a àrea de risc potencial significatiu, ARPSI 0015, pel vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació (aprovat per Reial decret 18/2016).

La DANA esdevinguda entre els dies 12 i 14 d’octubre de 2019 va produir la inundació catastròfica del barri. El 17 de novembre va tenir lloc una visita conjunta a la zona per part de representants de totes dues Administracions, en la qual el Consistori va exposar a la CHJ el Pla de Regeneració i Emergència Residencial del Barri de la Canterería, que està promovent. Aquest Pla comporta una sèrie d’actuacions amb vista a l’adquisició d’immobles, ajudes als propietaris, requalificació dels terrenys a zona verda, demolició dels edificis, consolidació del talús i construcció d’un parc inundable amb un itinerari per als vianants.
El Protocol que se signarà és relatiu al parc inundable, de manera que la CHJ redactarà el projecte i executarà les obres relatives a una actuació de recuperació de l’espai fluvial, amb un pressupost estimat en uns 600.000 €. Així doncs, aquesta actuació comprendrà l’adequació dels terrenys alliberats en el marge esquerre del riu Clariano (plantació d’espècies de ribera, itineraris per als vianants i ciclistes, cartelleria, mobiliari…), així com una adequació en el marge oposat sobre terrenys que ja pertanyen al Consistori, per a protegir el Vaig moldre Descals. S’establirà, així mateix, una connexió per als vianants entre tots dos marges, mitjançant una solució que no doni lloc a la generació d’efecte barrera.

Per part seva, l’Ajuntament d’Ontinyent, la junta de govern del qual local ha aprovat el protocol autoritzant l’alcalde per a la signatura d’aquest, es compromet a efectuar les obres de consolidació del talús, resoldrà la disponibilitat dels terrenys necessaris per al projecte i, una vegada conclosa i lliurada l’actuació, s’encarregarà del manteniment i conservació del parc.

Una vegada estigui redactat el projecte i hagi conclòs el procés d’adquisició i requalificació urbanística dels terrenys corresponents, amb caràcter previ a la licitació de les obres, la CHJ i el Consistori hauran de subscriure l’oportú conveni de col·laboració que regularà tant les condicions d’execució d’aquelles com les de la seva explotació i manteniment posterior.

La participació de la CHJ en el Pla de Regeneració del Barri de la Canterería d’Ontinyent és una concreció de la seva pròpia implicació, i la del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en la resolució dels problemes d’inundabilitat de la Demarcació, executant les mesures del Pla de Gestió del Risc d’Inundació, en el si del principi de col·laboració entre Administracions.

Publicitat