L’Ajuntament de l’Olleria oferta el lloguer dels vivers i la zona de coworking de l’Espai Ideo

0

L’Ajuntament de l’Olleria obri el termini per sol·licitar un espai en la zona de coworking o en el viver d’empreses de l’Espai Ideo. Les persones o empreses interessades poden presentar la seua sol·licitud, així com la documentació requerida, fins el pròxim 11 d’octubre al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Actualment l’Espai Ideo disposa de 10 mòduls de coworking. Cada mòdul compren un matí o una vesprada en horari de 08:00 a 14:00 i/o de 15:00 a 21:00, i el preu oscil·la entre els 6€/mes d’un mòdul i els 30€/mes de 10 mòduls. Els interessats en llogar-los han de presentar la sol·licitud que poden trobar al següent enllaç http://bit.ly/2wym8um

Pel que fa als vivers, en aquests moments hi ha 3, de diferent tamany i ubicació, i el seu preu oscil·la entre els 32€/mes i els 60€/mes. En este cas, els interessats a més de presentar la sol·licitudabans esmentada, cal que presenten també:

1. DNI del promotor o CIF de l’empresa

2. Currículum vitae del promotor

3. Pla d’Empresa (objectius, recursos humans, tècnics i econòmics, estudi de viabilitat econòmica, compte de resultats)

4. Declaració responsable comprometent-se a donar-se d’alta d’empresa o en règim autònom en un termini no superior a 6 mesos, des de la signatura del contracte.

5. Escriptura de constitució degudament registrada (per als casos de societats) i alta en el Règim especial de treballadors autònoms (per a les persones físiques)

6. Declaració censal d’alta en el cens d’Obligacions Tributaries o en cens que el substitueix (model 036)

Per a més informació posar-se en contacte amb l’AODL (planta baixa de l’Ajuntament), enviar un e-mail a adl@lolleria.org o cridar al 607 547 643.

Font: Ajuntament de l’Olleria

Publicitat