EU critica el mal funcionament del CES d’Ontinyent

0

EU va decidir no assistir ahir a la reunió convocada pel CES per no haver estat convocada amb el termini de temps necessari que marca el reglament ( la convocatòria es va fer en menys de 48 hores quan el reglament marca un termini de 72 hores) . Aquest fet ja ha estat denunciat en diverses ocasions i anteriors convocatòries . A més a més, no sabem si per error o per omissió voluntària es va obviar una proposta d’inclusió en l’ordre del dia de la convocatòria de la proposta d’ EU on s’instava al Govern Valencià a la immediata dissolució del Consorci de Gestió de Residus de l’àrea 2, Pla Zonal X,XI i XII, ja que entenem que la taxa injustificada que el consorci vol aplicar a la nostra comarca lesiona greument els interessos econòmics de la ciutadania i del teixit productiu local. Allò que preteníem era debatre aquesta resolució al CES i que aquest , si així ho decidia, fera una declaració al respecte. La proposta presentada per EU fou presentada 25 dies abans de la convocatòria per tal que es poguera incloure degudament a la convocatòria. També vàrem enviar observacions al model de baremació a les subvencions atorgades a les associacions o entitats que són competència del CES, observacions que tampoc foren incloses degudes a altra errada.

EU ha intentat fer propostes d’acord a reglament i per tal que produïren un debat al sí del CES, però em observat alguns aspectes millorables del seu funcionament, que esperem que en successives convocatòries es solventen , per tal de no mermar l’esperit de participació en assumptes socials i econòmics a la nostra ciutat.

Publicitat