10/12/2023 - 6:22
Més

  Així seran els banys a les piscines municipals aquest estiu

  Altres notícies

  El Ministeri de Sanitat acaba de publicar un protocol l’objectiu del qual és establir les mesures bàsiques de seguretat per a vetlar per la salut dels ciutadans en les piscines. Aquest document, consensuat amb les comunitats autònomes i el sector que gestiona aquest tipus d’establiments, entrarà en vigor única i exclusivament quan el Pla de transició cap a una nova normalitat establisca que és possible l’obertura.

  Un aspecte important a tindre en compte és la ventilació dels espais tancats, com a vestuaris i banys, farmaciola i sales tècniques. L’amuntegament i l’absència de ventilació són factors que afavoreixen la transmissió del virus. Es recomana així obrir portes i finestres exteriors per a augmentar la circulació d’aire en l’àrea. I, en el cas que la ventilació es proporcione a través de mitjans mecànics, aquests han de conservar-se en bon estat de manteniment, neteja i grau de desinfecció adequat.

  A més, és essencial que es realitze una exhaustiva neteja abans de la desinfecció de tot el mobiliari (escales d’acer inoxidable, dutxes, parets, taquilles, etc.), i prestar especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent com a aixetes, baranes o poms de porta. El protocol crida l’atenció sobre el fet que la desinfecció manca d’eficàcia si la superfície no ha sigut prèviament desproveïda de brutícia que pot servir de refugi als microorganismes.

  Així mateix, s’insta que de manera complementària a aquest document es dispose d’un protocol específic que responga a les característiques específiques de cada instal·lació. De manera general cal no oblidar aspectes com per exemple que s’hauran d’utilitzar draps i materials d’un sol ús o procedir a la seua neteja i desinfecció adequada. Respecte als desinfectants es podran usar dilucions de lleixiu 1.50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

  L’aigua ha de comptar amb un procés de depuració física i química, la renovació mitjançant addició d’aigua d’aportació i la realització de controls operatius o rutinaris. Per a eliminar el virus cal mantindre correctament el tractament i nivells de desinfecció residual en l’aigua.

  Els establiments d’hostaleria que es troben situats en la piscina, hauran de seguir els protocols corresponents a aquest sector. I, les instal·lacions esportives i parcs de jocs no podran usar-se fins que així s’establisca en l’oportuna fase de desescalada.

  Aforament i control d’accessos

  Es proposa com a mesura restrictiva d’aforament almenys doblegar la superfície per persona en els espais a l’aire lliure i triplicar-la en els espais coberts. Aquestes mesures són indicatives i depenent de la configuració de la piscina i de la zona pública podran establir-se mesures més restrictives per a assegurar-se el distanciament social.

  Serà el socorrista o el personal que designe el gestor de la instal·lació, el responsable de supervisar el nombre de banyistes i restringir els accessos als mateixos, d’acord amb la legislació vigent en cada comunitat autònoma.

  Per a l’entrada a la piscina es proposa dibuixar o col·locar bandes en el sòl de recepció que marquen la distància mínima entre persones de 2 metres per a accedir el taulell i a l’entrada.

  En el cas que la barrera d’accés siguen torns és preferible tindre’ls baixats o tocar-los amb la roba. I, si la instal·lació ho permet, es recomana utilitzar una porta d’entrada i una altra d’eixida per a intentar evitar al màxim els encreuaments.

  Altres mesures de seguretat

  El protocol assenyala que els establiments hauran de comptar amb sistemes per a la desinfecció de mans a l’entrada i incorporar un sistema de neteja i desinfecció de calçat a l’entrada així com recomanar l’ús de calçat exclusiu dins de la instal·lació.

  A més, es posarà a la disposició dels usuaris una bossa de plàstic per a material d’un sol ús que s’haurà de depositar convenientment tancada en un poal de fem (amb tapa i pedal) a l’eixida i s’afavorirà el pagament amb targeta de crèdit o a través d’aplicacions mòbils.

  També es posa l’accent en la importància de la difusió de missatges de prevenció mitjançant cartells i/o megafonia. Els cartells recordaran bones pràctiques d’higiene pública com dutxar-se abans d’entrar a la piscina o llavar els vestits i les tovalloles de bany, per a eliminar tots els bacteris o virus.

  Mesures en les zones comunes

  Les piscines han de comptar amb una distribució espacial d’almenys 2 metres entre els usuaris que estarà senyalitzada en el sòl. Tots els objectes personals com a tovallola, pots de crema, calçat d’ús exclusiu, motxilles, etc. han de romandre dins del perímetre de seguretat establit i evitar el contacte amb la resta d’usuaris.

  S’haurà de realitzar neteja i desinfecció de les zones d’estada i de trànsit dels banyistes, almenys dues vegades al dia, posant l’accent principalment en les zones més freqüentades com a vestuaris, condícies, taquilles, dutxes i lavabos.

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Últimes notícies

  El PSOE d’Albaida alerta sobre la pèrdua de més de 300.000€ en subvencions

  En el marc de l'últim ple celebrat el 28 de novembre, l'agrupació socialista d'Albaida ha exposat la crítica situació...
  - Advertisement -

  Mira també

  - Advertisement -