Ontinyent s’adherirà enguany al nou Pla Estratègic per a la Gestió del Talent Jove que ha posat en marxa la Diputació de València, amb l’objectiu de diversificar i dignificar les beques que atorga la corporació provincial. Així, l’Ajuntament comptarà enguany amb 29 becaris que desenvoluparan diverses funcions durant els mesos d’estiu als diferents departaments, però a més optarà a oferir als joves que han acabat els seus estudis les noves beques de postgrau, dirigides a promoure la seua inserció laboral.

A la presentació del Pla Estratègic per a la Gestió del Talent Jove, l’alcalde d’Ontinyent i President de la Diputació, Jorge Rodríguez, destacava que la nova Diputació ha volgut potenciar la gestió del talent en les beques per a joves que tradicionalment ha concedit la corporació i que estaven més enfocades a cobrir llocs durant els períodes vacacionals en els ajuntaments. Jorge Rodríguez destacava que “les administracions públiques tenen la responsabilitat d’oferir als joves una alternativa quan, en eixir al mercat laboral, es troben amb moltes portes tancades”.

La Dipu et Beca, que està destinat a joves que encara cursen els estudis universitaris o de formació professional i requereixen una formació complementària, ofereix a través de l’Ajuntament d’Ontinyent 6 beques per a funcions administratives; 6 per a Benestar Social; 4 beques per al departament d’Esports; 3 per a Turisme; 2 per al departament de Cultura; 2 beques per al Jurídic; 2 per a biblioteques; 1 per al departament de Joventut; 1 per a Medi Ambient; 1 per a premsa i 1 per al departament d’Informàtica. Totes estes beques estan dotades amb 500 euros mensuals i es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, destacava que “és una oportunitat per als estudiants d’adquirir una experiència molt significativa de treball, i adquirir un coneixement molt valuós de cara a la seua vida professional”, explicava.

Quant a les beques de postgrau, dirigides a promoure la inserció laboral de joves que han acabat els seus estudis, tindran una assignació de 1000 euros mensuals i permetran als beneficiaris desenvolupar les seues funcions durant un període mínim de sis mesos prorrogables a un any. A banda d’estes dues línies, articulades a través d’ajuntaments i mancomunitats, la Diputació contempla una tercera, La Dipu t’Eurobeca, amb salaris de 1.500 euros mensuals, que ofereix als titulats la possibilitat de conèixer la realitat europea i transferir després aquest coneixement a les entitats locals de la província.

En tots els casos, el requisit comú per a tots ells és que siguen joves de la província, i s’introdueixen en el procés de selecció criteris socials, com la situació socioeconòmica de les famílies. Les bases per a optar al procés de selecció de “La Dipu et Beca” a l’Ajuntament d’Ontinyent estan publicades al tauler d’anuncis i la web municipal www.ontinyent.es, podent presentar-se les sol·licituds del dia 1 al 10 de juny a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament o presencialment al registre general d’entrada.