Així serà la tornada a les clases el pròxim curs 2020-2021

0

El pròxim 7 de setembre s’inicia el curs escolar 2020-2021, i amb la situació actual de la pandèmia pel la Covid-19, Educació ha elaborat un protocol, al que ahir dijous el govern espanyol ha donat el seu vist i plau per garantir l’activitat docent del pròxim curs.

Mesures sanitàries per a l’inici de curs 2020-2021

Els centres escolars

 • Espai Covid: S’habilitarà un espai aïllat, amb poc de mobiliari i bona ventilació, on es traslladaran aquells membres de la comunitat educativa amb sospites de tindre el coronavirus.
 • L’entrada de l’alumnat serà esglaonada. En infantil i primària els centres hauran de crear grups estables de convivència d’un màxim de vint persones. Per a això, es podran barrejar alumnat de diversos nivells.
  En el segon i tercer cicle de primària, es recomana crear grups bambolla i, o garantir la distància interpersonal d’1,5 metres.
  En secundària, batxillerat i cicles formatius, els centres han de facilitar la presència i els alumnes hauran de mantindre la distància de metre i mig. Si no és possible, hi haurà prioritat d’assistència per a l’alumnat de primer de l’ESO, FP bàsica i altres grups amb necessitats específiques. En tals casos, la resta de l’alumnat acudirà al centre en dies alterns.
 • Es reforçarà la desinfecció dels centres educatius.
  S’adquiriran tres milions de mascaretes i més de 86.000 litres de gel hidroalcohòlic per als centres escolars.
 • La mascareta serà obligatòria per a tot el professorat i l’alumnat que siga major de sis anys, independentment que es mantinga la distància interpersonal de metre i mig.

Al menjador

 • Taules per als grups bambolla i altres diferents per als grups de distància.
 • L’alumnat haurà d’ocupar el mateix lloc tot el curs.
 • Els estudiants no podran manipular cap aliment. Serà el personal de cuina l’encarregat de servir-lo.

En el transport escolar

 • Els escolars ocuparan sempre el mateix seient.
 • Es netejaran les superfícies de contacte de manera exhaustiva amb productes bactericides.
 • Es reduirà al mínim el temps que els escolars passaran en el mitjà de transport escolar.
 • Els escolars majors de sis anys hauran de dur mascareta de manera obligàtoria.
 • A les parades, caldrà esperar mantenint la distància física i pujarà primer qui tinga assignat els seients de darrere.