La Plataforma per la Reindustrialització Territorial demana participar en la Mesa d’Indústria

0

La Plataforma per la Reindustrialització Territorial, integrada per COEVAL, IBIAE i FEDAC (representants empresarials de les Comarques de la Vall d’Albaida, la Foia de Castalla i l’Alcoia-Comtat) ha demanat a la Generalitat participar en les Meses de la Indústria que es convoquen donat el valor afegit que suposa la seua proximitat i coneixement territorial de la realitat industrial.

Aquesta petició va ser efectuada per la Plataforma per la Reindustrialització Territorial a la Consellería d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en una recent Reunió en la qual es van tractar assumptes com la participació de la Plataforma en Taules i Observatoris que sobre temes relacionats amb indústria i amb territori engegue la Generalitat, i la consecució d’una formació no reglada adequada a les necessitats reals de les empreses, que tinga en compte també les característiques pròpies dels territoris i del seu teixit econòmic i empresarial.

Aquestes peticions es basen en els indubtables avantatges qualitatius que s’aconsegueixen amb l’aportació d’informació i dades per part d’Agents Socials que conviuen diàriament en els territoris amb les empreses per la proximitat i proximitat real que tenen amb aquestes, la qual cosa els permet conèixer l’autèntica realitat del teixit industrial del territori, realitat industrial que és diferent i diversa segons els diferents territoris industrials de la Comunitat Valenciana. Així per exemple és diferent la de les comarques de la Plataforma amb la de les comarques de Castelló on la indústria ceràmica és el sector predominant, influint açò en l’existència d’indústries auxiliars , serveis i mà d’obra en el territori adaptats a aquesta indústria i amb característiques pròpies.

La Plataforma per la Reindustrialització Territorial considera que és molt important que el camí de la reindustrialització de la Comunitat Valenciana es base en una nova mirada que permeta a l’Administració a través de la participació d’Agents Socials vinculats al territori conèixer les diverses realitats territorials de la indústria valenciana i per açò les seues necessitats concretes i especifiques per a poder atendre-les adequadament. Per açò la Plataforma recolzara totes les actuacions de les Administracions que facen possible la participació d’Agents Socials que conviuen en els territoris industrials amb les empreses i que per açò coneixen la realitat industrial dels mateixos amb la seua diversitat i característiques pròpies alguna cosa amb el que afortunadament explica la Comunitat Valenciana i que ha de tornar tenir el merescut pes que en anys passats va perdre amb les conseqüències econòmiques conegudes per tots.

La Plataforma és un clar exemple de la vertebració econòmica territorial que a partir d’una idiosincràsia industrial comuna i unint esforços, pretén ser una única veu amb suficient potencial per a ser tinguda en compte en els fòrums on s’establisquen els marcs que propicien la reindustrialització territorial. El seu territori compta amb 228.175 habitants i en el seu territori es concentren 1. 362 empreses industrials multisectoriales que han creat 14. 500 llocs de treball directes i facturen 2.000 milions de € anuals. Sent el territori el 3´2% de la població de tota la Comunitat Valenciana representa el 7% de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana. La Plataforma va presentar recentment el DNI Industrial del seu territori en el Rectorat de la Universitat de València, redactora d’aquest Estudi.

Publicitat