El govern d’Ontinyent estudia la gestió de quatre serveis externalitzats

0
El govern d’Ontinyent estudia la gestió de quatre serveis externalitzats
Imatge d'arxiu

L’Ajuntament d’Ontinyent estudiarà si és més barat prestar directament fins 4 serveis municipals externalitzats. Estos serveis, que van a veure vençuts els seus contractes als propers dos anys, són l’ecoparc, el manteniment de parcs i jardins, els serveis de neteja d’edificis municipals i el servei de neteja viària. Estos serveis podrien d’aquesta manera afegir-se a altres dos que fins ara també eren prestats per empreses externes i que seran assumits per l’Ajuntament, com son el Servei d’Atenció Domiciliària (a partir d’agost de 2014) i el de menjadors del Centre de Dia de Discapacitats i Centre Ocupacional “José Antonio Bodoque” (a partir de gener de 2015).

L’estudi de l’assumpció de la gestió d’estos serveis es produeix també al marc del període de tramitació a Les Corts Generals de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que afectaria l’autonomia local reduint les competències municipals, així com les prestacions i serveis públics que es presten des de l’Administració Local a la ciutadania.

Atenent açò, i tenint en compte que el Plenari Municipal d’Ontinyent s’ha pronunciat en diverses ocasions en defensa dels serveis públics i municipals, des de l’Ajuntament d’Ontinyent “s’ha considerat convenient efectuar un anàlisi de les possibilitats de determinar el sistema més adient pel que fa a la prestació dels serveis municipals, el que inclou la possibilitat d’assumir la gestió dels serveis per mitjans propis, en el context de la nova normativa de reducció del dèficit públic i de determinació de les competències municipals”. Cal afegir que esta setmana el Tribunal de Comptes ha fet públic un informe en el qual indica que alguns serveis externalitzats poden resultar més barats si la gestió és pública.

L’estudi a realitzar a Ontinyent es considera un assumpte mereixedor d’un treball específic, raó per la qual l’Alcalde, Jorge Rodríguez, ha encarregat la gestió d’aquest assumpte al Regidor de Serveis Socials, Manuel Ruiz. La tasca del regidor serà analitzar detalladament el sistema de gestió dels referits quatre serveis que finalitzen els seus contractes en 2014 i 2015 (Ecoparc, manteniment de parcs i jardins, neteja d’edificis municipals i neteja viària) per tal de saber si la prestació d’estos serveis seria més barata des de la iniciativa pública que de la privada, descartant-se en qualsevol cas la constitució d’una empresa pública per a la prestació global de tots estos serveis.

No hi ha articles per mostrar