El dipòsit municipal de La Penyeta, també conegut com a Minyana, és una infraestructura que pertany a la xarxa municipal d’aigua potable de La Pobla del Duc, situat a uns 277 metres sobre el nivell del mar.

La subvenció atorgada per la Conselleria d’Agricultura permetrà que el consistori dispose de recursos suficients per a dur a terme les actuacions necessàries de millora i manteniment del dipòsit municipal de La Penyeta, administrat per l’ajuntament amb règim de gestió directa.

“Tenim clar que la millora del sistema de gestió de serveis d’aigua és una prioritat a tots els nivells” afirmava Vicent Gomar, alcalde de la localitat, “tant pel que fa al control dels diferents usos, així com de la gestió dels recursos municipals”, concloïa.

Amb aquesta subvenció, l’Ajuntament disposarà de recursos suficients per a dur a terme les actuacions necessàries de millora i manteniment del dipòsit municipal de la Penyeta. Aquest dipòsit de formigó armat té una capacitat de 2.000 m³, que ja compta amb uns trenta anys d’antiguitat.

S’estima que, des del moment de la firma de l’acta de comprovació del replantejament, les obres projectades per a la millora tindran una duració d’uns tres mesos aproximadament.

L’actuació a efectuar se centrarà a millorar l’estat general del dipòsit, per tal d’evitar pèrdues d’aigua, controlar la seua qualitat i consolidar un sistema municipal d’aigua potable més eficient.

Aquestes actuacions són imprescindibles per a la correcta gestió municipal de l’aigua, un servei essencial per a la ciutadania. Des de l’equip de govern de l’ajuntament de la Pobla del Duc i la regidoria d’agricultura s’està treballant d’una manera decidida i continua per tal de millorar tant la gestió com el servei.

D’una banda, s’estan desenvolupant accions de recondicionament de les connexions d’alguns carrers del centre del poble. Paral·lelament, s’està duent a terme la instal·lació progressiva de comptadors digitals, per tal d’aconseguir una xarxa d’informació més eficient.

En aquests moments, el sistema de control dels pous al municipi està totalment digitalitzat i el sistema de cloració ja és automàtic. Totes aquestes actuacions i projectes milloren la gestió i el control de la utilització de l’aigua d’una manera molt més efectiva, afavorint un sistema més eficient i sostenible.