Els establiments comercials d’Ontinyent podran obrir al públic les seues portes el dilluns de Fira, 19 de novembre de 2012, cosa que en principi no es podia fer en estar considerada esta jornada com a festa d’àmbit local. Açò ha estat possible en permutar-lo per diumenge 8 d’abril de 2012, festiu previst per la Conselleria d’Economia, Industria i Comerç.

Segons consta al Decret del Regidor de Comerç, Joan Sanchis, que autoritza aquest canvi, aquesta mesura s’ha pres atenent un expedient relatiu a la modificació de festius autoritzats per a l’obertura comercial a Ontinyent, al qual es contempla una petició formulada per ASUCOVA- Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, demanant aquest canvi. La modificació va ser plantejada a les associacions de comerciants locals (Associació per a la Promoció del Comerç d’Ontinyent, Associació de Comerços i Serveis de Sant Rafael, Associació de Comerciants del Llombo, i al Centre Comercial El Teler), sense que cap d’elles es manifestara en contra.

En l’expedient s’explica que la festivitat local del dia 19 de novembre, dilluns de Fira, “hauria provocat el tancament dels comerços dos dies consecutius i que el dia 8 d’abril, diumenge de Pasqua de Resurrecció, festiu d’àmbit estatal autoritzat per a l’obertura comercial en Resolució de 15 de desembre de 2011 de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, és un dia on els ciutadans no tenen per costum la pràctica de l’activitat comercial, sent més bé un dia d’oci i esplai en zones rurals, i per tant no provocarà cap perjuí al comerç local el fet de no obrir els comerços este dia”.

Tenint en compte tots estos factors, el regidor de Comerç va procedir a autoritzar l’obertura  al públic dels establiments comercials d’Ontinyent el dia 19 de novembre de 2012, en substitució del dia 8 d’abril de 2012, una decisió de caràcter vinculant per als comerços locals que no gaudisquen de llibertat horària.