IniciCulturaAprovat el real decret que regula el Bo Cultural Jove

Aprovat el real decret que regula el Bo Cultural Jove

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que regula el Bo Cultural Jove, amb el qual els joves que complisquen 18 anys al llarg de 2022 disposaran de 400 euros per a l’adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.

Aquest nou programa d’ajudes pretén revitalitzar i dinamitzar el sector cultural a Espanya, garantint la sostenibilitat de les indústries culturals i creatives després del negatiu impacte
causat per la pandèmia de COVID-19; així com de fomentar l’accessibilitat universal i diversificada a la cultura, promovent entre els joves la fidelització que genere l’hàbit de consum de productes culturals.

El text aprovat ha tingut en compte les aportacions rebudes durant el tràmit d’audiència i informació pública, que va tindre lloc del 4 al 15 de febrer de 2022. En total, es van recollir 30 aportacions, quatre d’elles procedents de comunitats autònomes; i les 26 restants, de persones físiques i jurídiques. Entre les acceptades, s’han incorporat en el text la relativa a l’exempció del
còmput de l’import d’aquesta ajuda a l’efecte del càlcul de la renda i patrimoni familiar; o la que preveu la possibilitat que els propis editors o autors puguen realitzar vendes en línia dels seus productes culturals amb enviament a domicili.

Aquestos bons estan destinats a persones físiques que complisquen 18 anys durant l’any natural en el qual se sol·licita l’ajuda. En l’elaboració del text, el Ministeri de Cultura i Esport ha seguit l’experiència d’altres països com França o Itàlia, que també fixen l’edat dels seus beneficiaris en els 18 anys, en considerar que la majoria d’edat implica, a més de l’assumpció d’uns deures i drets, la possibilitat d’inaugurar una autonomia pel que fa a les seues decisions en molts àmbits, també en l’àmbit cultural.

La gestió del programa es realitzarà a través d’una plataforma tecnològica específica, en la qual es presentaran les sol·licituds, que es tramitaran per ordre de presentació. Una vegada concedida l’ajuda al beneficiari, s’abonarà l’import total concedit, en un únic pagament, en format de targeta prepagament virtual nominal, que estarà identificada amb un número i la identitat del beneficiari. Estaran vigents durant els 12 mesos següents a la seua concessió. Excepcionalment, es podrà emetre una targeta física, en cas que el beneficiari no dispose de dispositiu mòbil compatible per a contindre l’esmentada targeta virtual, quan així se sol·licite.

Redacció TVDO
Redacció TVDOhttp://www.tvdigitalontinyent.com
Actius des de finals de 2009 treballem per fer arribar la informació d'actualitat d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Som uns dels mitjans més complets i més actius de la Vall. Sumat a seguir-nos a les xarxes socials. Periodic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida Digital
Articles relacionats
Continue to the category
- Advertisment -

Popular