El Fons Valencià per la Solidaritat realitza un seminari de treball i convivència a l’Olleria

0

El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat un nou model de reunions de treball rotatòries basades en la convivència entre la Junta Executiva del Fons i l’equip tècnic. L’objectiu d’aquests seminaris té una doble vessant: per una banda es pretén enfortir els llaços entre el Fons i els municipis socis que formen part de la Junta, celebrant les reunions d’aquesta de manera rotatòria entre les diferents localitats; i per altra banda es busca enfortir els vincles entre el personal tècnic del Fons i els membres de la Junta amb la finalitat de crear sinergies i de conèixer en major profunditat, i de manera col·lectiva, el treball d’ambdues parts.

L’Olleria ha estat el primer municipi en acollir el seminari aquest dimecres 12 de febrer, el qual també ha englobat la celebració de la Junta Executiva. L’Alcalde de la localitat de la Vall d’Albaida i Secretari de la Junta del Fons Valencià, Ramón Vidal, va realitzar una recepció a l’Ajuntament als restants membres de la Junta –Álvaro Escorihuela, President del Fons i Regidor de Vila-real; Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora de Canals; Vicent Mahiques, Tresorer del Fons i Alcalde de Barxeta; i a les diferents Vocalies del Fons: Rosa Martínez, Tinent d’Alcalde de L’Alcúdia; Ferran Lloret, Regidor de Pedreguer; Rafael Mateu, Alcalde d’Estivella; Vicent Marrades, Alcalde de Corbera; i Raquel Caballero; Regidora de Xàtiva– i a l’equip tècnic. A continuació, Vidal, va acompanyar a la comitiva política i tècnica a visitar el Museu del Vidre, situat a l’interior del convent dels Frares Caputxins, i que reuneix dues col·leccions: una de vidre amb unes 1.000 peces aproximadament, i altra de pintura.

Posteriorment, a l’Ajuntament, es va realitzar una reunió on l’equip tècnic va transmetre detalladament a la Junta el treball que es realitza a cada àrea: Gerència, Cooperació Internacional, Educació per al Desenvolupament, Secretaria i Administració i Comunicació. De la mateixa manera, els membres de la Junta van traslladar el seu treball i la incidència del mateix sobre el Fons. D’aquesta manera, ambdues parts van aprofundir el coneixement del treball que es realitza, fent transversal la informació.

Per últim, la Junta Executiva va desenvolupar la reunió pertinent, on es va aprovar per unanimitat tot l’ordre del dia. En aquest estaven inclosos, entre altres, les noves altes com a socis de L’Alfàs del Pi i d’Almenara, així com el pla de treball del Fons per a 2020 i el balanç de situació econòmica de 2019, en el que els ingressos i les despeses han ascendit a 855.643,66€ i 830.556,75€, respectivament. També es va informar dels viatges de treball en terreny, de la situació i gestió dels 23 projectes del Fons Valencià en execució i finalitzats fins a desembre de 2019, i de les més de 40 activitats d’Educació per al Desenvolupament realitzades en 2019, les quals s’han desenvolupat en un total de 35 municipis de la Comunitat Valenciana i han tingut un impacte sobre més de 4.000 persones.

Publicitat