Reproducció del text íntegre de la convocatòria de l’assemblea Electoral Extraodinària de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent:

Per la present, i d’acord amb el que disposa els articles 2 i 3 de les Normes Electorals, i el segon paràgraf de l’article 32 de l’Estatut de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, es convoca l’ASSEMBLEA ELECTORAL EXTRAORDINÀRIA per al diumenge 11 de novembre a les 09.30h. en primera convocatòria i a les 10.00h. en segona convocatòria, que tindrà lloc al Casino de la Societat de Festers, Mayans 15, amb un únic punt del ordre del dia:

  1. Elecció del càrrec de President de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia.

Complint amb el que disposa l’Estatut i les Normes Electorals, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia obri el procés electoral d’acord al següent calendari de presentació de candidatures:

DIJOUS, 11 D’OCTUBRE, A LES 24:00 H.
Obertura del termini per a la presentació de candidatures a la Presidència de la Societat de Festers.

IVENDRES, 26 D’OCTUBRE, A LES 24:00 H.
Tancament del termini per a la presentació de candidatures a la Presidència de la Societat de Festers.

Atentament,
EL SECRETARI
Vicente Pla Vaello