23/07/2024 - 11:11
Més

  Consum informa que els clients no han de pagar despeses d’higiene i desinfecció en les factures

  Altres notícies

  Aquest dijous, el regidor de Consum de l’Ajuntament d’Ontinyent, Nico Calabuig, ha informat del contingut d’una nota remesa per la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, en la qual s’explica que els consumidors i consumidores no han de pagar recàrrecs en concepte de despeses d’higiene i desinfecció per la COVID-19, de forma desglossada, en les factures dels productes i serveis.

  Calabuig ha aclarit que, de moment, a l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors i Consumidores d’Ontinyent no hi ha constància oficial de cap situació com aquesta. “Açò parla molt bé de la gestió que fan els comerços i serveis d’Ontinyent, i del civisme de les persones que hi treballen. Per la nostra banda, ens encarreguem d’informar dels drets de les persones consumidores, així com previndre possibles situacions conflictives per als comerciants, i a la vegada explicar una situació que és d’interès general per a una bona convivència entre totes i tots”.

  Tal com ha exposat el regidor, “durant aquest procés de ‘nova normalitat’ s’han incorporat una sèrie de mesures d’higiene i desinfecció que han d’aplicar els establiments i locals d’obertura al públic, dins el desenvolupament de la seua activitat comercial o professional, i que poden provocar uns costos addicionals. Per part de la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, s’havien detectat a nivell estatal casos de consumidors que havien patit o podien patir recàrrecs, de forma desglossada, en les factures dels productes i serveis, en concepte d’higiene i desinfecció. Açò suposava traslladar part d’eixe cost addicional als consumidors”.

  “Des de la Direcció General de Consum han aclarit que aquests recàrrecs desglossats no són correctes, ja que les mesures d’higiene i desinfecció són d’obligat compliment i no de caràcter potestatiu per part dels establiments. Açò significa que no són serveis accessoris sobre els quals la persona consumidora tinga capacitat per a acceptar-los o rebutjar-los, sinó que s’han de complir obligatòriament”, ha apuntat Calabuig.

  “Per tant, si algun consumidor o consumidora trobara una despesa en concepte d’higiene o desinfecció, de forma desglossada, en la factura d’un producte o servei, podria ser considerada com una clàusula abusiva (tal com es contempla als punts 4 i 5 de l’article 89 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU)), pel fet d’imposar a les persones usuàries un servei no sol·licitat i que no poden acceptar o rebutjar, encara que se’ls haja informat amb anterioritat. Aquesta pràctica podria ser considerada constitutiva d’una sanció administrativa respecte a la protecció de les consumidores i consumidors, i, per tant, sancionable” ha explicat el regidor de Consum.

  Calabuig ha conclòs recordant que “des de la regidoria de Consum de l’Ajuntament d’Ontinyent traslladem aquestes informacions amb l’objectiu de treballar en la defensa dels drets de les consumidores i consumidors de la nostra ciutat, vetllar per unes relacions econòmiques sanes i beneficioses entre comerciants i consumidors, així com facilitar, en la mesura de les possibilitats, l’adaptació de totes i tots a aquesta nova situació derivada de la pandèmia de la COVID-19”.

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Últimes notícies

  Ontinyent celebra el seu 1r concurs de tomata: inscripcions obertes

  Aquest dissabte, Ontinyent celebra el seu 1r Concurs de Tomata a la plaça del Sant Domingo, organitzat per Per...
  - Advertisement -

  Mira també

  - Advertisement -