Jorge Rodríguez planteja consensuar un Pla Estratègic de Ciutat per als propers 10 anys

0

Crear una “fulla de ruta” per dissenyar el creixement d’Ontinyent als propers 10 anys. Aquest és l’objectiu de “Ontinyent Planifica”, una ambiciosa proposta de l’alcalde de la ciutat i candidat socialista a la reelecció, Jorge Rodríguez, per la qual es preten elaborar un Pla Estratègic de Ciutat que serà consensuat amb agents socials, polítics i econòmics.

Jorge Rodríguez destacava que “després de tornar a posar a les vies una ciutat que havia descarrilat, ara toca planificar entre tots i totes l’Ontinyent que volem i necessitem”, explicava. Aquest pla partirà d’una important base econòmica: 40 milions d’euros sols amb recursos propis ja que la bona gestió d’esta legislatura, amb una reducció del deute del 45%, permet afrontar inversions importants, tot i que es realitzaran les gestions oportunes per comple¬mentar els recursos amb les aportacions d’altres Administracions.

Les propostes que acompanyen a la d’aquest Pla de Ciutat al programa electoral socialista contemplen com a prioritats a contemplar en el Pla aspectes com la creació d’un Programa de Modernització dels Polígons Indus¬trials que, junt a les aportacions dels propietaris de naus i parcel•les, permeta fer més atractiva la implantació de noves empreses millorant els serveis que es presten i garantint la instal•lació de banda ampla i de 4G. Per altra banda, com que les ciutats competeixen entre elles, i amb l’experiència acumulada durant estos 4 anys, els socialistes proposen dissenyar un Pla de Marketing de Ciutat per posar en valor els avan¬tatges d’invertir a Ontinyent front a altres ciutats.

A més a més, el reconeixement d’Ontinyent com a Ciutat de la Ciència i la Innovació per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat anima a continuar amb les ac¬tuacions incloses dins del Projecte d’Ontinyent Smart City, i per això es donarà continuïtat a la celebració del Foro I+t junt al Clúster Innovall així com per la utilització de la tecnologia per facilitar la vida de la gent i fer una ciutat eficient.

El programa dels socialistes d’Ontinyent invita a repensar la ciutat des d’una òptica modernitzadora i intel•ligent a mig i llarg termini, perquè, assenyala el candidat, “som conscients que els grans canvis necessiten d’un temps que supera el d’una legislatura. Ontinyent està en disposició d’afrontar els propers anys amb avantatge sobre la resta de ciutats similars, estem preparats i crec la ciutadania està molt compromesa amb el nostre projecte, que és el de tots”, ha declarat Jorge Rodríguez.