En una situació de crisi global i després de cinc anys de crisi financera, el fracàs de les polítiques neoliberals és un fet inqüestionable que té com a conseqüències més destrucció d’ocupació, més pobresa i més desigualtats.

És per això que des de Compromís, fem una crida a la mobilització per reclamar una altra eixida a la crisi, amb altres polítiques que impulsen el creixement econòmic i l’ocupació i que preserven la cohesió social.

Des de Compromís reclamem una Europa dels drets i dels valors, i no una Europa dels mercats. A Espanya i al País Valencià la continuació de les polítiques iniciades el 2010 està abocant el país a una nova recessió econòmica que comporta més atur, precarietat laboral, l’augment de la bretxa entre rics i pobres, i més famílies per baix del llindar de la pobresa.

L’atur, la precarietat i la falta d’expectatives laborals de les persones joves limiten la seua possibilitat d’emancipació i estan fent que l’emigració siga l’alternativa de les persones més preparades, amb la consegüent pèrdua de talent de les generacions més joves.

Al País Valencià, la política del Govern del PP de retallades de plantilles i sous de funcionaris, l’augment de taxes, el repagament sanitari ja anunciat, les privatitzacions… estan generant més atur, fan baixar el consum i posen en perill la qualitat dels serveis públics.

Amb l’argument que no hi ha cap altra opció, obvien altres solucions i impostos, com el de successions o el de patrimoni, que evitarien una part de les retallades.

L’arribada del Rajoy al Govern de l’Estat, ha aprofundit les polítiques neoliberals, que comporten un greu retrocés en els drets laborals i socials, i en les llibertats civils.

La reforma laboral, significa un atemptat als drets laborals bàsics dels ciutadans: acomiadament fàcil i barat, més poder unilateral perquè l’empresari canvie les condicions laborals, nou contracte amb menys drets … una reforma que comporta més atur.

Esta reforma laboral, com l’anterior, ja és un fracàs. Així ho constaten els increments d’expedients de regulació d’ocupació i els índexs d’atur. Genera més precarietat i inestabilitat.

Les retallades socials, sobretot en educació i sanitat, les mesures de repagament, els increments de taxes universitàries i les rebaixes de beques i ajdes socials posen al límit els serveis públics i fan perillar el futur de l’estat del benestar mentre es manté la despesa militar i s’obvia el finançament de l’Església.

És un retrocés preocupant en els drets civils i en les llibertats personals i col·lectives: el recent atac a la pluralitat de RTVE que ens portarà un model semblant al de Canal 9, el qüestionament del dret a l’avortament i la criminalització de les organitzacions sindicals i del dret de manifestació.

D’altra banda, reclamem un millor concert econòmic per al País Valencià (després de quasi 20 anys del Govern del PP). Unes polítiques desequilibrades que fan recaure les retallades i els increments d’impostos en les persones assalariades, autònomes, aturades i pensionistes, mentre que les grans fortunes continuen sense pagar proporcionalment a la seva riquesa, les rendes del capital paguen menys impostos que les del treball i s’amnistia fiscalment els defraudadors i evasors d’impostos.

Calen polítiques d’estímul i inversió pública que permeten recuperar l’activitat econòmica i l’ocupació.

Compromís, insta al conjunt de la societat a continuar expressant el rebuig a aquestes polítiques ineficaces, injustes i inútils el proper Primer de Maig.