22/05/2024 - 7:22
Més

  Compromís per la Vall d’Albaida presenta un decàleg de Condicions per a tornar a La Mancomunitat

  Altres notícies

  El passat 11 de gener, Compromis Vall d’Albaida va registrar en la Mancomunitat de Municipis, un decàleg, amb una proposta d’acords per a poder tornar a participar de la institució comarcal

  El darrer 29 de desembre de 2012, es va presentar al registre d’aquesta Mancomunitat la renuncia dels representants a la Junta de Govern, Comissió especial de comptes, Comissió de dictamen i Delegació de residus/medi ambient de Compromís.

  Aquesta renuncia com ja es va argumentar, venia motivada pels greus fets ocorreguts al darrer ple d’aquesta Mancomunitat, que va tindré lloc el darrer 21 de desembre a Castelló de Rugat; plenari on es va trencar el consens en el tema dels residus, es va trencar l’equilibri polític i territorial, a més a més d’utilitzar unes formes no pròpies d’una Mancomunitat de Municipis.

  De les converses amb la presidència i resta de grups polítics, Compromís comparteix la necessitat de reprendre el consens en el tema dels residus; però també consideren necessari redreçar el camí de la manco per garantir la seua viabilitat, recuperar l’equilibri polític i territorial, i en definitiva recuperar l’esperit d’associació voluntària de municipis per mancomunar serveis i optimitzar recursos amb el que va nàixer la mancomunitat.

  Compromís esta disposat a fer els esforços que calguen, però redreçar la situació creada per la presidència deu ser una qüestió de fets i no de paraules; es per això que seguidament s’exposen els punts que s’hauran d’acordar i planificar la seua execució:

  1. Convocar un plenari per recuperar l’equilibri POLÍTIC I TERRITORIAL tant a la Junta de Govern com a la resta de comissions.
  2. Reconeixement públic de l’errada política i l’engravi causat a Josep Francès, a Compromís i a la ciutadania d’Ontinyent a la que representa, per no haver-li trobat una solució a la seua presa de possessió com a Conseller, que li haguera permès poder exercir els seus drets com a tal, al darrer ple de la Mancomunitat del 21 de desembre, a Castelló de Rugat.
  3. Fer públiques les dades econòmiques de deute dels municipis de la Comarca pels serveis prestats per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i que no han estat abonats pels beneficiaris del mencionat servei.
  4. Regularització liquidacions pressupostaries, contabilitzant la morositat no contemplada a les darreres liquidacions pressupostaries. Informe clar i concret situació econòmica de la mancomunitat.
  5. Reforçar l’àrea d’intervenció, independitzant-la de la Secretaria.
  6. Gestió davant conselleria per a l’aprovació dels nous estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida; o en tot cas adaptació dels mateixos a la normativa corresponent vigent i a la carta de serveis a prestar en un futur per la mancomunitat.
  7. Millorar la transparència de la gestió de la mancomunitat, facilitant l’accés a tota la documentació requerida pels consellers i ajuntaments.
  8. Posar a disposició de la ciutadania tots el mitjans de personal i resta de recursos necessaris, perquè els veïns i veïnes de la Comarca tinguen la possibilitat de poder presentar les al·legacions que consideren oportunes, si així ho creuen convenient, en el suposat cas, que el Consorci de Residus emeti rebuts de fem en la nostra Comarca.
  9. Aprovació de l’ordenança que regula les taxes i modalitat de cobrament dels rebuts de fem del Pla de Minimització de Residus de la Vall d’Albaida.
  10. Aprovació dels nous estatuts de la Mancomunitat

  Per tot açò Compromís sol·licita que:

  Es prenga nota de la renuncia registrada el darrer 29 de desembre, donat que s’ha rebut convocatòria junta de govern per part del representant de Compromís, per al proper dilluns 14 de gener; reunió a la que òbviament no acudirà al no ser membre de la mateixa, davant la renuncia presentada.

  Es valore per aquesta presidència la possibilitat o no d’encetar un procés negociador amb els diferents grups polítics de la Mancomunitat per tal d’afrontar els punts anteriorment detallats.

  Es notifique, en el seu cas, calendari de negociació als diferents grups polítics.

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Últimes notícies

  Fede Vidal reafirma el compromís del PSPV-PSOE amb el progrés social i econòmic de la Vall d’Albaida

  El PSPV-PSOE de la Vall d'Albaida ha celebrat recentment el seu Comité Comarcal a Bèlgida, un esdeveniment clau per...
  - Advertisement -

  Mira també

  - Advertisement -