Albaida ompli l’Odeón per a informar-se dels comptes de l’Ajuntament i de l’empresa Gestiona

0

El passat divendres 10 de febrer a les 20h ja no cabia ni una agulla al Cinema Odeón d’Albaida. Més de 400 persones van acudir a l’acte d’informació pública que va realitzar l’Equip de Govern d’Albaida per explicar els comptes municipals després d’haver realitzat una auditoria comptable a l’Ajuntament i a l’empresa pública Gestiona.

L’acte va començar puntualment amb la intervenció de Josep Antoni Albert, Alcalde de la ciutat, que va ser l’encarregat de donar la benvinguda i de presentar l’acte. Seguidament, va prendre la paraula el Regidor d’Hisenda, Joan Antoni Juan Perona, que va ser l’encarregat d’explicar, d’una forma molt didàctica, quin és el funcionament d’un ajuntament a nivell econòmic. Va fer un símil entre l’economia familiar i la de l’ajuntament per explicar la terminologia relativa als pressupostos municipals i a les seues finances, d’aquesta manera, va explicar la greu situació econòmica de l’ajuntament. De la seua intervenció cal destacar que “una de les majors dificultats amb que ara ens trobem és la impossibilitat legal de poder aprovar uns pressupostos per a l’any 2012, al no poder incorporar al mateix el tremend romanent negatiu de tresoreria ni poder fer ús de cap de les solucions apuntades en l’article 193 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. No obstant açò, s’està elaborant el mateix, encara que no el poguérem formalitzar legalment, amb la finalitat de tenir unes previsions d’ingressos reals, i ajustar la despesa als mateixos, realitzant quantes accions correctores siguen precises”.

A més a més, de les paraules de Joan Perona també cal subratllar que “estem en la pitjor etapa que l’Ajuntament d’Albaida haja conegut mai. Aquestes dues últimes legislatures del PP passaran a la història del nostre poble com veritablement catastròfiques. Amb aquest panorama, la solució no és fàcil, però és possible. Amb esforç, rigor, austeritat i sacrifici, però també amb solidaritat, honestedat, generositat, comprensió i esperança”.

Seguidament va prendre la paraula Pere Ruiz de l’Empresa auditora – consultora Faura Casas, que va fer una explicació detallada dels resultats de l’auditoria realitzada a l’Ajuntament i a Gestiona. Pere Ruiz va remarcar la seua objectivitat i independència a l’hora de realitzar la seua tasca. Va fer una explicació detallada i senzilla de la situació actual de l’Ajuntament i de quina evolució pot prendre segons les mesures que s’acorden.

A continuació va agafar la paraula la 1era Tinent d’Alcalde Eva Tormo Guillén. Eva va realitzar una valoració política, en nom de l’Equip de Govern, de la situació actual de l’Ajuntament i de Gestiona. Cal destacar de la seua intervenció “el compromís de ser transparents i de comptar amb els veïns i veïnes per legitimar les mesures que van a prendre’s”. També va explicar que “malgrat no ser responsables de la greu situació econòmica de l’Ajuntament, l’actual Equip de Govern treballarà incansablement per aconseguir eixir del pou on ens ha deixat la mala gestió de l’anterior equip de govern popular i serem valents per que Albaida necessita un govern valent i responsable per tirar endavant.” A més a més, Eva Tormo va emfatitzar que “cal la participació de la resta d’administracions públiques, per això, ja s’ha demanat formalment ajuda al Ministre d’Economia i al President de la Generalitat per a que s’impliquen en el pla de sanejament de l’Ajuntament d’Albaida, perquè sense l’ajuda de tots no podrem tirar endavant”.

Per tancar la part expositiva va parlar Josep Antoni Albert, Alcalde d’Albaida, que va explicar, d’una banda, les partides més importants on s’ha generat el deute a curt termini que fa que l’Ajuntament tinga un romanent de tresoreria negatiu de més de 8 milions d’euros, “empreses i proveïdors que no han cobrat la seua feina i que molts d’ells, s’han vist obligats a tancar per culpa de l’antic govern municipal popular” afirmava Albert contundentment. D’altra banda, també va explicar les mesures que ja s’han pres i que estan prenent-se per intentar salvar la situació de l’Ajuntament. Entre elles cal destacar la baixada del sou de l’alcalde en un 25% i el no cobrament per part dels regidors amb delegació de les comissions d’àrea. A més a més, ja s’han realitzat alguns acomiadaments de treballadors de l’Ajuntament i de Gestiona, s’ha tancat el servei de la piscina coberta i s’està realitzant l’estudi de costos de tots els serveis municipals, per veure quins es poden mantindre i quins s’han de tancar.

Per finalitzar l’acte, va parlar el Regidor de Participació Ciutadana, Vicent Ruiz, que va explicar els processos de participació que s’encetaran a partir d’ara a l’Ajuntament i que reprendran els Consells de participació ciutadana. “Ara més que mai” explica Ruiz “és important la participació de totes i tots en els assumptes públics, cal que les ciutadanes i els ciutadans d’Albaida siguen participes de les mesures que s’han de prendre per sanejar l’Ajuntament, si volem tirar endavant totes i tots som necessaris”. Amb estem paraules feia una crida a la participació i explicava que ja s’estaven duent a terme iniciatives com la possibilitat de que es puguen fer preguntes als regidors amb delegació de govern i a l’alcalde després dels Plens ordinaris de l’Ajuntament.

En definitiva, des de l’Equip de Govern asseguren que “amb aquest acte d’informació volem que la ciutadania d’Albaida estiga informada i sabedora de la situació real de l’Ajuntament, per a buscar solucions consensuades cal que la informació flueixca des de l’Ajuntament cap a la ciutadania i a l’inrevés”. “La situació financera de l’Ajuntament és molt complicada, i caldrà del recolzament i la comprensió de tots, de la ciutadania d’Albaida, de les administracions superiors, dels treballadors de l’ajuntament i de tots els partits polítics d’Albaida”.

L’Ajuntament d’Albaida ha posat, a la pàgina web, un canal de vídeo per veure tots els actes públics d’importància, com els plens de l’Ajuntament o l’Acte d’informació de l’Auditoria. A més a més, està penjat el primer BIMA d’aquesta nova etapa de govern i, en els propers dies es penjarà tota la informació relativa a l’Auditoria que s’ha realitzat.

Publicitat