Les vivendes socials allotgen 156 unitats familiars als últims 10 anys a Ontinyent

0
Una vivenda al carrer Cordellat a la Vila d'Ontinyent. Març de 2021.

L’augment de les vivendes municipals per a usos socials d’Ontinyent ha permès allotjar 156 unitats familiars als últims 10 anys.
Durant els últims 10 anys s’ha passat d’una única vivenda en 2011, a tretze en l’actualitat. Aquestes vivendes han allotjat a persones i families que han hagut d’abandonar la seua vivenda habitual per diversos motius, des d’un desonamient, fins la situació viscuda per la DANA el passat 2019.

Les vivendes tenen un règim d’ocupació variable, el que significa que estan subjectes a un lloguer social, a banda del pagament de les despeses de llum i aigua a càrrec dels beneficiaris i beneficiàries. A banda d’aquestes vivendes municipals, a la ciutat s’han formalitzat entre gener de 2010 i 2020 un total de 30 contractes amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVHA) per a les vivendes del parc públic autonòmic ubicades als carrers Lluís Colomer i Vicente Gironés Mora. Actualment es troben les viendes la Morereta (amb una unitat familiar) carrers Cordellat, Trinitat (3), Tomás Valls, Martínez Valls (6) i Ricardo Martínez Llovet.

Des de juny de 2020 fins l’actualitat s’han formalitzat altres 14 contractes i hi ha altres 5 vivendes en tràmit per a ser adjudicades, al marc d’un conveni de la Generalitat Valenciana amb l’entitat Criteria Caixa (que ha cedit 15 d’estos immobles), sent l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, l’intermediari en l’adjudicació de les vivendes a les persones beneficiàries.

Actualment a Ontinyeent hi ha un total de 60 persones en llista d’espera per a l’adjudicació d’estes vivendes.

Publicitat