30 alumnes sol·liciten plaça a les aules d’infantil de 2 anys a Ontinyent en el primer dia d’inscripció

0

Els familiars i tutors d’un total de 30 alumnes d’educació infantil de 2 anys han sol·licitat ja plaça en les aules experimentals posades en marxa per la Conselleria als col·legis Bonavista i Vicent Gironés d’Ontinyent, en el primer dia del termini d’inscripcions a tal efecte.

Cal recordar que la  planta baixa de la Casa de Cultura, al nº 26 del Carrer Maians, és el lloc on s’haurà de presentar les sol·licituds i la resta de documentació corresponent, del 21 al 28 de setembre en horari de 9:30 a 13:30. També es podrà presentar sol·licitada via telemàtica a la web http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/ , tot i que la documentació s’haura d’aportar al mateix lloc que per via presencial.

La publicació de la relació provisional d’admesos es farà el 1 d’octubre al tauler d’anuncis dels centres, on es podran realitzar posteriorment les possibles reclamacions, i es publicarà les llistes definitives. Els detalls sobre la documentació general que cal aportar i els criteris per a la baremació de sol·licituds es poden consultar als col·legis Bonavista i Vicent Gironés, al departament d’Educació de l’Ajuntament, i a la web municipal www.ontinyent.es