L’Ajuntament Ontinyent ha obert aquest mes de gener el termini per demanar les bonificacions als nous comerços i indústries que creen ocupació a la localitat contemplades a l’última revisió de les ordenances fiscals.

El Regidor d’Hisenda, Joan Gilabert, ha recordat que “des del primer dia, el Govern d’Ontinyent ’ha volgut aprofitar les ordenances fiscals per impulsar l’activitat econòmica, crear ocupació i donar suport a les famílies i persones amb menys recursos, i per això, a més de mantenir-se les bonificacions a les llicencies d’obres, llicències d’obertura, IAE o rebuts de l’aigua, fem o plusvàlua, enguany entren en vigor altres de noves per tal de fomentar la creació de nous llocs de treball al municipi”, explicava.

D’aquesta manera, comerços, indústries de nova implantació i establiments de restauració de nova creació, poden obtindre bonificacions durant els primers 4 anys d’activitat del 50% si creen de 2 a 6 llocs de treball; del 75% si creen de 6 a 12 llos de treball; i del 95% si creen mes de 12 llos de treball, en tots les casos amb contractes laboral indefinits i per un mínim de 30 hores laborals setmanals.

Igualment el Propietaris d’Immobles que tinguen inscrit l’immoble al cens municipal de naus i locals i arrenden el mateix a emprenedors amb la mediació del departament de Promoció Econòmica (a un preu de lloguer que deurà ser clarament per baix del preu de mercat) podran accedir a una bonificació encara per determinar pel Ple municipal. En tots els casos, per poder ser beneficiari d’aquesta bonificació cal sol·licitar-ho i un acord plenari de declaració de l’especial interès o utilitat municipal de l’immoble.

El termini per presentar esta sol·licitud per al període impositiu de l’exercici 2015 serà fins al 31 de març de 2.015, podent ampliar-se informació a l’oficina de promoció econòmica o departament d’ingressos de l’ajuntament d’Ontinyent.

Joan Gilabert incidia en què l’aplicació d’estes mesures “demostren novament quins són els objectius d’aquest Govern i suposen un nou pas per fer avançar l’activitat econòmica a la ciutat, un pas que podem fer gràcies als bons resultats de la gestió realitzada”, destacava el Regidor d’Hisenda.