Personal autònom i microempreses ja poden accedir a través de l’IVF a préstecs al 0%

0

El Institut Valencià de Finances (IVF) ha modificat les condicions de les seues línies de finançament bonificades per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi del COVID-19 i permetre així que personal autònom, microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions.

La pandèmia està ocasionant una acusada disminució de l’activitat econòmica, amb greus conseqüències potencials per als autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana. En aquest context, el Consell ha considerat fonamental flexibilitzar les condicions del finançament atorgat per l’IVF, a fi d’injectar liquiditat de manera urgent al teixit productiu, i així sostindre l’ocupació, facilitar el pagament dels costos fixos d’autònoms i empreses, i evitar tancaments empresarials o cessaments d’activitat.

Des de dilluns passat, l’IVF ve aplicant noves condicions a les seues línies de finançament bonificades. En concret, es redueix el cost del finançament, i s’ofereix a totes les empreses la possibilitat de finançar fins al 100% les despeses de l’explotació.

Les bases per les quals es regeixen aquests productes financers poden ser consultades en la web de l’IVF (consultar ací) i la seua tramitació es realitza a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

Línia bonificada IVF-Autònoms i Empreses

A través de la línia de finançament bonificat IVF-Autònoms i Microempreses, les persones o empreses beneficiàries poden accedir a préstecs d’entre 25.000 i 750.000 euros, a un interés d’Euribor + 0%, a un termini de fins a 10 anys i amb fins a 2 de manca.

A fi de cobrir el cost de l’aval imprescindible per a accedir a aquesta línia, els préstecs atorgats a l’empara de la mateixa compten amb un Tram no Reembossable que varia en funció dels anys de l’operació, i que resultarà de multiplicar per 0,9% el valor nominal del préstec i el termini de venciment de l’operació.

Cal destacar que per a les operacions acollides a aquesta línia de finançament no es requereix prefactibilidad, però sí que han de comptar amb un aval bancari o d’Afí-SGR Comunitat Valenciana. La tramitació d’aquest aval ha de ser prèvia a la sol·licitud del finançament bonificat en l’IVF.

En aquest sentit cal destacar que Afí-SGR Comunitat Valenciana, entitat que compta amb una dilatada experiència en la tramitació d’avals per a operacions de l’IVF, es converteix en un vehicle essencial. Per això la Generalitat està reordenant les seues prioritats pressupostàries per a injectar 17 milions d’euros addicionals al Fons de Provisions Tècniques d’aquest organisme, per a elevar així la seua solvència i facilitar la seua labor de finançament.