La Mancomunitat acull una reunió amb el director general d’Administració Local

0

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida acollia el passat dia 3 un encontre amb el director general d’Administració Local, Antoni Such, per explicar un nou decret llei aprovat pel Consell, que té com a objectiu promoure la igualtat d’accés als serveis públics a la ciutadana amb independència de la densitat poblacional i la situació econòmica i financera dels municipis que els presten. En aquest encontre, a més de Such, participaven el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Vicent Gomar, i alcaldes i representants dels ajuntaments de Castelló de Rugat, Llocnou d’En Fenollet, Benissuera, Albaida, Novetlè, Vallada, Gandia i Torrella. 

D’aquesta manera, Such, exposava algunes de les actuacions previstes per aconseguir aquest sanejament com són el finançament de la despesa corrent de les entitats locals que conseqüència de la seua situació financera tinguen dificultats per a la prestació de serveis públics; el cofinançament de la càrrega financera de les entitats locals amb un nivell de deute superior al 110% dels ingressos corrents liquidats; o promoure ingressos per a determinades finalitats mitjançant l’alienació de sòl i actius immobilitzats susceptibles de ser transmesos o hipotecats en favor de la Generalitat Valenciana.

Per la seua banda, Vicent Gomar, declarava que “és molt important que representants de Generalitat s’apropen per conéixer les necessitats reals de les entitats comarcals i locals i, a més, per explicar de primera mà les mesures que des del govern autonòmic s’estan duent a terme per millorar la situació i el funcionament d’aquestes”.

Des del Consell incideixen que amb aquest decret llei es reforçaran les mesures adoptades en matèria d’estabilitat i sostenibilitat financera pel govern d’Espanya, a la vegada que es promou la necessària col·laboració entre l’administració local i l’autonòmica en benefici de la ciutadania.