Coeval, Ateval i Femeval presenten a Ontinyent el pla de promoció de seguretat industrial

0

COEVAL, ATEVAL i FEMEVAL han presentat a Ontinyent el Pla de Promoció Industrial impulsat entre altres Entitats per FEMEVAL, CEV i la Consellería de Economia Sostenible i Sectors Productius en una de les Jornades que al costat de la celebrada a València formen part de la Campanya de promoció i control de la Seguretat Industrial a la Comunitat Valenciana 2018.

La Campanya contempla també la creació i difusió de guies dirigides a la seguretat industrial en instal·lacions domèstiques, en establiments comercials, d’hostaleria i industrials. Així com campanyes de difusió i conscienciació sobre la cultura i la importància de la seguretat industrial. Eincluirá la realització de 500 diagnòstics en instal·lacions situades en centres comercials, estacions de servei i indústries per a analitzar el grau de compliment de la normativa. Diagnòstics dirigits als titulars de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana subjectes als diferents Reglaments de Seguretat Industrial vigents.

En la Jornada celebrada a Ontinyent, concretament en la seu de COEVAL, han participat en la seua Obertura els Secretaris Generals de COEVAL, Vicente Donat, ATEVAL, José Serna i FEMEVAL, Alejandro Soliveres i Alfredo Sambeat, Cap del Servei de Seguretat Industrial a la Comunitat Valenciana. La Jornada pretén sensibilitzar a empreses, tècnics i professionals que la seguretat industrial és un valor que suma i millora allí on s’aplica, havent de concebre’s com una inversió i no com una despesa ja que és un valor afegit diferenciador quant a qualitat i professionalitat respecte aquells que minimitzen la seua importància.

Entre altres ponències s’han tractat en la Jornada celebrada a Ontinyent les següents:
“Què és la seguretat industrial? Les instal·lacions de seguretat: La seua funció i els seus elements clau. Consells de Generals de Seguretat” per Marcel Cerveró. Responsable de Qualitat, Medi ambient i Seguretat de FEMEVAL.
“La importància del disseny i la certificació de les instal·lacions industrials” per Tomás Xàtiva. Col·legiat del COGITI. Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana.

“La importància de les revisions i inspeccions periòdiques. El paper de les entitats d’Inspecció” per Blas Pérez. Secretari General de ASEIVAL (Associació d’entitats d’inspecció de la comunitat valenciana).

Ha de destacar-se finalment la Taula Redona sobre la importància de la instal·lació i els manteniments de les instal·lacions industrials en la qual han participat: Francisco Alonso, President de ASEIF (Associació d’empreses instal·ladores de lampisteria, instal·lacions tèrmiques, gasos i altres fluids),Rafael Castillo, President de ASELEC (Associació d’empreses instal·ladores elèctriques, telecomunicacions i energies renovables de València),José Roca, President de ACVIRME (Associació d’empreses instal·ladores i mantenedoras de sistemes de protecció contra incendis de la Comunitat Valenciana) i Francisco Martínez, Membre del Comitè Executiu de AVICLIMA (Associació Valenciana d’empreses instal·ladores i mantenedoras de climatització i frio).